Nieuws

Zaak meerpalen Jessekade nu bij Raad van State

Dinsdag 21 augustus diende de zaak van de bewoners Nico Jessekade tegen het verbod op aanmeerpalen langs de openbare oever voor hun huis. De bewoners brachten in het voorjaar van 2011 collectief meerpalen aan in het openbare water aan de Nico Jessekade, met een vergunning van zowel Rijkswaterstaat als Waternet op zak. Volgens stadsdeel Oost passen de meerpalen niet in het huidige bestemmingsplan, en hadden de palen niet geslagen mogen worden zonder een door hen verleende vergunning. Ze sommeerde de bewoners dan ook de palen te verwijderen.
Zeer onterecht, vinden de bewoners. Portefeuillehouder Nevin Özütok ziet zich genoodzaakt het meerpalenverbod te handhaven. Ze wil graag meewerken, maar wacht eerst de aanbevelingen van de aanvullende natuurtoets af. Daarna gaat ze graag opnieuw in gesprek met bewoners. In september wordt de uitslag van die natuurtoets verwacht.

De voorzieningenrechter besloot op 4 september om geen tijdelijke voorziening te verlenen. De vereniging Jessekade probeert het nu bij de Raad van State. Tot die uitspraak doet, laat stadsdeel Oost de aanmeerpalen staan.

Lees ook:
Patstelling meerpalen Jessekade, rechter bekijkt de zaak (23-08-2012)