Nieuws

Onrust in de Zeeburgerbaai, ‘alsof je een cruiseschip afmeert in een vijver’

Ingezonden stuk – Bewoners van Steigereiland komen in opstand tegen de bouw van een woonplateau in het water van de Zeeburgerbaai. Tot hun grote verbazing worden tien jaar oude plannen ondanks de leegstand op IJburg zonder een nieuwe belangenafweging uitgevoerd. Het plan omvat volgens hen niet – zoals ingetekend in het bestemmingsplan uit 2004 – een beschaafd aantal waterwoningen. De huidige plannen van een massieve woonwijk sluiten de baai bijna volledig af.

Jarenlang lag het proces stil, maar de afgelopen maanden wordt de ontwikkeling in een sneltreinvaart opgepakt en uitgevoerd. Zonder de huidige bewoners erbij te betrekken. Dit roept vragen op over de zorgvuldigheid van de belangenafweging en de transparantie van het proces. “Het enige argument dat de gemeente lijkt te hebben om dit project door te drukken, lijkt geld. Ongeacht de na tien jaar ontstane werkelijkheid waarin bewoners leven,” aldus Marijne Joosten van de inderhaast opgerichte vereniging ‘Leefbaarheid Zeeburgerbaai’.

De baai is een bijzondere en unieke plek voor de oever van Steigereiland Zuid, waar bewoners graag recreëren. Recreatie- en groenvoorzieningen die waren beloofd en die ook in de bestemmingsplannen waren ingetekend, zijn niet of nauwelijks gerealiseerd. Als bewoners ernaar vragen wordt er steevast op de baai gewezen. De gemeente zegt al jaren letterlijk “het groen op Steigereiland is het water van de Zeeburgerbaai”.

Voor de huidige bewoners zou het een ramp zijn als de bouw van het drijvende plateau doorgang vindt. “Alsof je een cruiseschip in de vijver van je achtertuin afmeert,” aldus Joosten. Deze metafoor is niet overdreven, blijkt uit de geplande afmetingen van de platforms waarop de woningen worden gebouwd: ze zijn zo groot als een blok met 46 eengezinswoningen en beslaan bijna de gehele baai, van de speeltuin tot aan de Cornelis Zillesenlaan. Aangevuld met voorzieningen als parkeerplaatsen, speeltuinen en toegangswegen en afgesloten voor publiek. Dit betekent dat andere bewoners van Steigereiland geen toegang meer hebben tot de baai. “Natuurlijk kun je dan nog zwemmen of varen tussen de huizen door, aldus Joosten. Maar de ervaring wordt volledig anders.”

De wijze waarop de platforms nu door de gemeente worden aangeprezen, vindt Esther Kornelis, ook van de Vereniging Zeeburgerbaai, buiten de werkelijkheid. “Kijk maar eens waar de gemeente mee kwam onlangs in een artikel in Het Parool over de kwestie. Met een citaat uit de folder van projectontwikkelaar Ooms. Wuivende rietkragen en altijd wel een zeil te zien. Volslagen onzin natuurlijk. De gemeente wil met dit plan snel geld verdienen aan erfpachtinkomsten. Het feit dat er een platform niet doorgaat omdat de dijkgraaf dat in verband met de waterkering tegenhoudt, deed de projectontwikkelaar besluiten die woningen gewoon bij het middelste platform op te tellen. Hierdoor ontstaat er één plateau waarop flatgebouwen met 46 huurwoningen komen te staan.”

De vereniging wordt inmiddels bijgestaan door advocatenkantoor Kennedy van der Laan. Namens Leefbaarheid Zeeburgerbaai is bezwaar aangetekend tegen het aangepaste bestemmingsplan IJburg 1.
Volgens Esther Kornelis moet het mogelijk zijn om alsnog met de gemeente Amsterdam in gesprek te komen. “De gemeente predikt leefbaarheid en betrokken burgerschap. We vertegenwoordigen inmiddels veertig gezinnen en hebben heel goede ideeën om de baai ten volle te benutten, terwijl het karakter behouden blijft. We hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente onze zienswijze en onze plannen serieus in overweging neemt. Dat we een advocaat in de arm genomen hebben bewijst hoe serieus we dit nemen. Ruimtelijke ordening is een enorm complex onderwerp. Procedures als deze win je nooit als goedbedoelende amateur. Daarom hebben we een specialist in de arm genomen, die ons bijstaat en die precies weet welke stappen op welk moment genomen dienen te worden.”

De petitie van de vereniging Leefbaarheid Zeeburgerbaai kan nog tot 7 januari 2013 getekend worden op petities.nl/zeeburgerbaai. Wie de vereniging wil steunen kan contact opnemen via redzeeburgerbaai@gmail.com of via de website: www.redzeeburgerbaai.nl.

Dit stuk is ingezonden door de vereniging Leefbaarheid Zeeburgerbaai.