Nieuws

Nuonweg: Verkeersdruppel door Amsterdam zelf aangelegd

De zogenaamde ‘verkeersdruppel’, de extra hoge verkeersheuvel, die het automobilisten sinds kort onmogelijk maakt om vanaf IJburg, na de Uyllanderbrug, af te slaan naar de Muiderbrug en winkelcentrum De Maxis, is – in tegenstelling tot eerdere berichten – in opdracht van de gemeente Diemen door de gemeente Amsterdam zelf aangelegd. Dit kan worden gelezen in het vandaag gepubliceerde antwoord van het college van B&W op schriftelijke vragen van de raadsleden Van der Ree en Toonk (VVD) over de wijze waarop Amsterdam met Diemen communiceert over het creëren van een zo kort mogelijke verbinding naar de Maxis, zolang de veelbesproken route over de ‘Nuonweg’ gesloten blijft.

Ja, zo zeggen B&W, Diemen heeft over de noodzaak van verkeersmaatregelen tijdig met Amsterdam overlegd, en bovendien: de verkeersdruppel is op verzoek van Diemen (als juridisch wegbeheerder) aangelegd door Amsterdam zelf, ‘als zijnde verantwoordelijk voor de aanleg van de Oostelijke ontsluitingsweg IJburg inclusief de verkeersaantakkingen’.

Voor buitenstaanders geeft dat wellicht het gevoel van ‘het graven van het eigen graf’, maar na een ernstig motorongeluk op deze plek in april kon Amsterdam kennelijk niet anders dan op deze manier meewerken aan de verbetering van de verkeersveiligheid hier. Zolang de Nuonweg gesloten is zullen IJburgers meer of minder moeten blijven omrijden om de Maxis te bereiken. B&W verklaren in hun antwoord weliswaar met de gemeente Diemen in contact te zijn over de door IJburgers en Maxis gevraagde tijdelijke oplossing om voor de verbinding IJburg-Maxis in beide richtingen gebruik te mogen maken van de parallelweg over de Muiderbrug, maar wethouder Pieter Litjens – verantwoordelijk voor Verkeer en Vervoer – verwacht dat dat in de huidige situatie niet verkeersveilig kan.

Het wachten is dus op de resultaten van het lopende onderzoek van de gemeente Amsterdam naar de mogelijkheden en kosten van de heropening van de ‘Nuonweg’ voor lokaal verkeer. B&W vertelde de vragenstellers dat zij hierover in het komende najaar zullen worden geïnformeerd.
Raadslid Daniel van der Ree zegt in een reactie dat de VVD vindt dat ‘het stadsbestuur zich ook tijdens de onderzoeksperiode voor heropening van de Nuonweg moet blijven inzetten en met de gemeente Diemen in overleg moet blijven, met als doel op zo kort mogelijke termijn een goede verbinding voor de IJburgers tot stand te brengen.’

Lees ook:
Korte verbinding IJburg-Muiderbrug bemoeilijkt (23-05-2015)
De deur staat weer op een kier (05-11-2014)
Het (uitgebreide) dossier Nuonweg