Nieuws

Moskee IJburg heeft contact met radicale moslims

Twee buurtbewoners zagen verontrustende dingen op de Facebookpagina van de moskee op IJburg. Er ontstond een briefwisseling, die resulteerde in bemoeienis van stadsdeel Oost. De moskee is op Facebook inmiddels niet meer actief, maar tal van vragen zijn onbeantwoord gebleven. Waarom postte de radicale imam Abdul-Jabbar van de Ven berichten op de Facebookpagina?

Het begon afgelopen zomer met nieuwsgierigheid. IJburger Xandra Lammers bezocht de website van moskee Al-Fourkane, die gevestigd is aan de Erich Salomonstraat. Ook bekeek ze hun pagina op Facebook. Naar aanleiding van de berichtgeving over terreurbeweging ISIS wilde ze weten wat er gebeurde in de moskee in haar buurt. Op de Facebookpagina zag Lammers tekens van R4BIA en van de Haagse lokale Partij van de Eenheid. Ze googelde en kwam te weten dat het eerste een teken is van de Egyptische Moslimbroederschap, die in verschillende landen in het Midden-Oosten op de terreurlijst staat. De Partij van de Eenheid heeft openlijk steun betuigd aan ISIS.

Gevreesde imam
Lammers wijdde er een blog aan op haar website, die gewijd is aan het reilen en zeilen op IJburg. GeenStijl pikte het op en besteedde er aandacht aan. Jeroen Willems, die in hetzelfde gebouw woont waarin Al-Fourkane gevestigd is, las het stuk van Lammers ook en bezocht eveneens de Facebookpagina van de moskee. Onder de vrienden van de moskee zag hij radicale types, onder wie de door inlichtingendiensten gevreesde imam Abdul-Jabbar van de Ven, die een inspiratiebron was voor terreurverdachte Jason W. van de Hofstadgroep.

Willems schrok erg van wat hij zag en stuurde eind augustus een brief naar het bestuur van Al-Fourkane. Hij vroeg hen of de moskee afstand neemt van “antidemocratische en antiwesterse sentimenten”. Hij kreeg een brief terug, waarin het bestuur zei “geen podium te bieden voor organisaties en individuele leden of activiteiten die niet stroken met het algemeen belang”.
Verder schrijft het bestuur: “Door gebeurtenissen elders in de wereld, wordt de bezorgdheid van mensen groter. Ook wij maken ons zorgen hierover. Maar in plaats van het trekken van onterechte conclusies en doen van onjuiste aannames, had u als directe buur van Moskee, bij ons kunnen aankloppen met uw vragen.”

Profiel opgeheven
Omdat Willems een afschrift van zijn brief stuurde naar stadsdeel Oost, nam een ambtenaar contact op met het moskeebestuur. Volgens Sharona Ceha van de partij Méérbelangen was het stadsdeelbestuur van zins de kwestie neer te leggen bij het stadhuis. Navraag leert dat dit niet is gebeurd.

Intussen heeft het moskeebestuur het Facebookprofiel opgeheven, officieel omdat de leden geen tijd hebben om de pagina actueel te houden. Wat het stadsdeel betreft is de zaak hiermee afgedaan, aldus een woordvoerder. Voor zover het stadsdeel weet gebeurt er niets in de moskee dat niet door de beugel kan.

Jeroen Willems is echter niet gerustgesteld: “De moskee neemt niet expliciet afstand van de door mij genoemde organisaties.” Het moskeebestuur beweert dat de Facebookpagina op geen enkele manier iets zegt over de activiteiten of de doelstellingen van de vereniging.
Willems: “Ik ben van mening dat de pagina wel degelijk iets zegt over de activiteiten en doelstellingen van de moskee. Het bestuur vindt dat nu kennelijk ook, want de Facebookpagina is offline gehaald.”
Door Ana Karadarevic