Nieuws

Meer mogelijkheden pleziervaart

Het nautisch karakter van IJburg. Wonen op en aan het water, met alles wat daarbij hoort. Dat is waar veel IJburgers zich door hebben laten lokken toen zij besloten zich hier te vestigen. Stel je voor: zwemmen, vissen, spelevaren, en dat alles dicht bij huis. Krijsende meeuwen, kwakende eenden en kikkers, ruisend riet. Het is werkelijk alsof je op een eiland woont…

Wie een huis heeft aan het water, wil het liefst een eigen bootje voor de deur. Maar helaas, dat kan niet zomaar en niet overal. Hoewel? Volgend jaar komt er een aangepaste versie van het bestemmingsplan, waardoor er voor de nu nog beteugelde ‘nautische behoeften’ van de IJburgers meer ruimte komt. We spraken met stadsdeelwethouder Özütok en haar nautisch inspecteur Harm Elgersma en vroegen hen hoe het zit.

In het oorspronkelijke bestemmingsplan – de eerste versie dateert van 2002 – is IJburg bedoeld als een stadswijk met een ‘gevarieerd waterrijk woonmilieu’ die op den duur ‘een belangrijke regionale rol op het gebied van water- en oeverrecreatie’ kan vervullen. “Daar willen we zeker niet onderuit,” zegt wethouder Özütok, “maar volgens het bestemmingsplan weegt de waterhuishoudkundige functie minstens zo zwaar als de recreatieve functie.” Elgersma: “Dat wil zeggen dat je op het water kunt varen, suppen en kanoën zoveel je wilt, maar de oevers, waterkeringen, kades en sluizen mogen er niet onder lijden. Die zijn immers vooral bedoeld om de voeten droog te houden.”

IJburg ligt weliswaar als enige stukje Amsterdam bóven Normaal Amsterdams Peil, het water van het IJmeer is ’s winters beduidend hoger dan zomers, en het kan bij harde aanlandige wind nog flink stijgen. “Dat water moeten we altijd veilig buiten kunnen houden.”
En het binnenwater, zoals op Haveneiland? “Ook dat moet blijven waar het is. De beschoeiing van de kades en ook de muren van blokken die hier en daar in het water zijn gebouwd moeten intact blijven. En bovendien moet je denken aan de planten en dieren die de IJburgse oevers bevolken. Die mogen niet worden verstoord.”

Spelregels
Toch willen IJburgers graag hun bootje kwijt. Alleen al in de haven van watersportvereniging IJburg zijn er een kleine honderd aangemeerd. En er staan tweehonderd leden te trappelen op de wachtlijst. Lang niet iedereen heeft thuis een officiële steiger voor de deur. Wat moeten die mensen doen?
Elgersma: “In ieder geval niet zomaar ergens een paal in de oever slaan. Wie denkt dat er ruimte is bij zijn huis, moet een vergunning aanvragen bij het stadsdeel. Daarna moeten ook de beheerders Waternet en Rijkswaterstaat nog toestemming geven.
Mensen kunnen ook eerst advies bij ons inwinnen. Wij bekijken dan wat de mogelijkheden zijn, en adviseren over oplossingen. Op de website van het stadsdeel zijn de spelregels te vinden.” Ga naar www.oost.amsterdam.nl, en geef daar de zoekopdracht ‘plezierbootjes IJburg’.

Volgens de wethouder is ook het stadsdeel erbij gebaat dat de IJburgers zoveel mogelijk van het water kunnen genieten, en ieder op hun eigen manier. “Op basis van de ervaringen van de afgelopen tijd weten we vrij goed wat de behoeften zijn. Daarop wordt ingespeeld in de volgende versie van het bestemmingsplan. Uiteraard voor zover het toepasbaar en haalbaar is en de eisen van milieu- en natuurwaarden niet schaadt.”
Het vernieuwde bestemmingsplan – sinds 2002 al de vijftiende aanpassing – wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2012.

Foto:
De ‘richtlijn drijvende terrassen’ voor deze woningen aan de Polygoongracht ligt momenteel ter inzage. Dit soort initiatieven worden, zolang het aangepaste bestemmingsplan IJburg nog niet is vastgesteld, tijdelijk mogelijk gemaakt.

Door Carla M. Peddemors