Nieuws

Ondertussen aan de oevers van IJburg…

Om het nautisch karakter van IJburg verder vorm te geven steunt stadsdeel Oost binnen de grenzen van het (nieuwe) bestemmingsplan verschillende initiatieven. Hieronder een greep uit de ontwikkelingen die in het komende jaar te verwachten zijn:

  • Bewonersinitiatief op Steigereiland Zuid: bewoners hebben gezamenlijk zelf steigers laten aanleggen. In het nieuwe plan krijgen 88 boten hier een plek.
  • Oever voor de Design Strip: initiatief van de hier gevestigde bedrijven voor een watersportgerelateerde accommodatie.
  • Paul Hufkade: onderhandelingen met exploitant van elektrische huursloepen zijn gaande.
  • Haven IJburg: de veiligheid bij in- en uitvaren van de sluis wordt verbeterd. Via het Projectbureau IJburg loopt een aanbesteding voor het aanleggen van een golfbreker.
  • Bevordering passantenbezoek: aan de IJmeerzijde van het sluishuis komt een bord te staan met de tekst ‘Welkom op IJburg!’ En in overleg met Watersportvereniging IJburg wordt bezien hoe het aantal passantenplaatsen in de haven kan worden uitgebreid.