Nieuws

Manuel, Reuten en Özütok in Dagelijks Bestuur van Oost

Op 7 april 2014 heeft de bestuurscommissie van Oost een voorzitter en leden van het dagelijks bestuur gekozen: Ivar Manuel (D66, voorzitter), Thijs Reuten (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks).

Alle zes fracties van de bestuurscommissie hebben een bijdrage aan het bestuursakkoord geleverd. ‘We denken niet langer in termen van coalitie en oppositie,’ zei de nieuwe stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel bij de presentatie van het akkoord.
Bewonersparticipatie is een belangrijke pijler. ‘De komende periode komen we naar u toe en gaan iedereen betrekken bij wat we in Oost gaan doen.’
Andere belangrijke thema’s zijn duurzaamheid, ruimte voor de fiets, veiligheid, stimuleren van ondernemers, optimaal gebruik van het water en minder regels en jongeren. Het complete bestuursakkoord is te lezen op de site van stadsdeel Oost.

Ivar Manuel heeft veiligheid, groen, openbare ruimte, verkeer, organisatie/middelen, inspraak, onderwijs en kunst en cultuurinitiatieven in zijn portefeuille. Thijs Reuten, die in het voormalig stadsdeelbestuur Oost portefeuillehouder was heeft bouwen, wonen, gebouwbeheer, economie, sport, diversiteit en discriminatie als aandachtsgebied. Nevin Özütok – ook zij heeft in het voormalig stadsdeelbestuur haar sporen verdiend – richt zich op welzijn, zorg, maatschappelijke ondersteuning, subsidieverlening, werkgelegenheid, klimaat en energie en afval.

1 Reactie

 1. Mooi….., dan weten we allemaal weer wie er aanspreekbaar zijn over het project Verdubbeling Oosterpark en het evenementenbeleid in het Oosterpark.

  Maar… volgens de wet is nu de Centrale Stad eindverantwoordelijke (geen stadsdeel meer maar bestuurscommissie) dus betekent het juridisch dat er direct zaken gedaan moeten worden met B&W…. (gisteren begonnen)…. Neemt niet weg dat we mogen hopen dat alsnog de aan het Oosterpark gerelateerde portefeuillehouder(s) spoedig tot inkeer komen zodat de strijd van bewoners en belangengroeperingen tegen het project Verdubbeling Oosterpark en het evenementenbeleid niet in de rechtszaal eindigt.
  NB: We weten dat het nogal ‘opportunistisch’ klinkt al we hier stellen dat er genoeg juridische munitie (feiten) ten grondslag ligt om álles tegen te houden c.q. op te schorten…..).

  WIST U bijvoorbeeld dat er vergunning is afgegeven voor het evenement Loveland (15.000 á 20.000 betalende bezoekers op 26 april)? je zou het bijna niet geloven…., maar het is écht waar! Hoezo de toch al slecht onderhouden bodem en grond (en boomwortels) verder beschadigen??
  Kortom, hiermee wordt moedwillig toestemming gegeven om het Oosterpark nog erger te beschadigen dan dat reeds is geschied. Dít gegeven is een van de juridische geschillen die vanaf vandaag zullen worden gedeponeerd bij de voorzieningenrechter.

  We zijn het helemaal zat!

  Wordt vervolgd!

Comments are closed.