Nieuws

Ideeën over inrichting Centrumeiland krijgen vorm

Afgelopen voorjaar zette het college van B&W van Amsterdam haar handtekening onder de Startvisie Centrumeiland 2015. Hierin staan de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan voor dit nieuwe land, het eerste eiland van IJburg 2, dat vanaf 2017 bebouwd zal worden.

De eerste versie van het Stedenbouwkundig Plan Centrumeiland is nu voltooid. Het gemeentelijk projectteam dat hier aan heeft gewerkt, presenteert het eind deze maand aan zijn bestuurlijke opdrachtgevers: de wethouders Erik van den Burg (Ruimtelijke Ordening) en Abdeluheb Choho (Duurzaamheid).

Publieksbijeenkomsten komend najaar
Na verwerking van vragen en opmerkingen van de wethouders wordt het plan besproken met het publiek. Daartoe worden in de loop van het komend najaar bijeenkomsten gepland voor iedereen die zich bij de inrichting van dit nieuwe gebied betrokken voelt. Onder hen de burgers en professionals die deelnamen aan het project Stad in Zicht van Arcam. De laatsten zullen ook dan benieuwd zijn in hoeverre de door hen beschreven scenario’s – Hardcore duurzaamheid, Stranddorp en Eiland van 0 tot 99 jaar – in de praktijk zijn uitgewerkt.

“Van alles het beste,” beloofde stedenbouwkundige Mirjana Milanovic hen eerder dit jaar, bij de presentatie van de Startvisie. Zij dacht aan dichte bebouwing met – dankzij individuele en collectieve zelfbouw, in totaal duizend tot twaalfhonderd woningen – veel variatie in hoogte, vormgeving en materialen. Een eiland als een terp, het midden een meter of zes hoger dan de oevers, voor het aanzicht en het uitzicht. En voor een natuurlijke waterbeheersing, zodat het eiland ‘rainproof’ zal zijn. Oevers rondom, om te wandelen en te fietsen. Veel ruimte voor sport en (water)recreatie. Genoeg voorzieningen – basisschool, winkels, horeca – voor bewoners en bezoekers. En energieneutraal, als belangrijke voorwaarde. Gesprekken hierover met alle bij energievoorziening betrokken partijen zijn al in gang gezet.

Met het resultaat van de publieksbijeenkomsten wordt het Stedenbouwkundig Plan zo nodig verder aangescherpt. Een volgende versie van het plan (inclusief begroting) kan dan in het eerste kwartaal 2016 voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Als alles meezit, is het Stedenbouwkundig Plan Centrumeiland halverwege 2016 definitief. Het eiland kan dan bouwrijp worden gemaakt.

Centrumeiland, Blijburg in aanbouw. De grote opening wordt gevierd op 7 november.

Baken van IJburg blijft staan
Van de drie tijdelijke kunstwerken die afgelopen zomer op Centrumeiland verrezen – en die op 31 oktober weer zouden verdwijnen – zal er één toch niet zo tijdelijk zijn. Het Baken van IJburg mag vijf jaar blijven staan. De rode zeecontainers die de basis vormen voor dit door architect Wouter Valkenier ontworpen monument krijgen een sociale functie. De Openbare Bibliotheek Amsterdam denkt na over het plaatsen van een roll-out leestafel (een leenbibliotheek voor strandgangers) en ook een surfcentrum heeft belangstelling.

Met het project ‘Stad in zicht’ verzamelde Arcam op verzoek van het stadsbestuur ideeën over de manier waarop Centrumeiland zou kunnen worden ingericht. Mensen van diverse pluimage – bewoners en professionals, 151 mensen in totaal – deden hieraan mee, met als resultaat drie scenario’s, die de bouwstenen zouden gaan vormen voor de verdere planvorming.

Arcam heeft enkele van de ingediende ideeën door kunstenaars laten verwerken in drie kunstwerken die deze zomer tijdelijk op Centrumeiland te zien zouden zijn.

Het kunstwerk ‘IJburg serveert’ (een pop-up bezorgrestaurant langs de IJburg-baai) duurde niet langer dan drie dagen. Het kunstwerk ‘Pioniers Piketten’ is een langer leven beschoren: het is tot 31 oktober te zien. Ook ’s nachts, als 151 van de duizend paaltjes oplichten – symbool voor de 151 deelnemers aan het project Stad in Zicht.
Het Baken van IJburg blijft staan. Zoals het een baken betaamt. Voor het ontwerp van deze uit oude Amsterdamse meerpalen gebouwde toren liet Wouter Valkenier zich inspireren door een oude Zuiderzeemythe. Deze vertelt het verhaal over het ontstaan van de stompe torens van Ransdorp, Muiderberg en Elburg: een enorm schip sloeg op de vlucht voor Urker piraten en sloeg toen met zijn lange boegspriet de torens van de kerken af. Ook van die van IJburg, al bestond dat ‘dorp’ toen nog niet. Dat heb je met mythes…
Met tekstschrijfster en illustrator Marieke van Ditshuizen herschreef Valkenier het verhaal en gaf hij IJburg een stukje mythische geschiedenis. Valkenier hoopt nu dat er hiervan een kinderboek zal worden uitgegeven. Dat dan natuurlijk te koop zal zijn in het baken zelf.

Kijkdagen zelfbouwkavels in Oost
Op zaterdag 10 oktober vindt de stedelijke zelfbouwmarkt plaats bij Undercurrent in Buiksloterham (Amsterdam-Noord). Wie ervan droomt een huis te laten bouwen in Amsterdam-Oost, kan op deze dag een optie nemen op een vrije kavel op Zeeburgereiland, IJburg of in het Amstelkwartier. Het gaat voornamelijk om kavels voor particulier opdrachtgeverschap, maar op IJburg zijn ook kavels voor bouwgroepen beschikbaar.
Er zijn vooraf kijkdagen georganiseerd om geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen de kavels te bekijken en vragen te stellen. Tijdens de zelfbouwmarkt is er ook de mogelijkheid om interesse kenbaar te maken voor toekomstige kavels op Centrumeiland en de Kop Weespertrekvaart. Zie amsterdam.nl/gebiedsontwikkeling en amsterdam.nl/zelfbouw voor meer informatie.

Lees ook:
Start woningbouw Centrumeiland verwacht in 2017 (01-05-2015)
Dossier Centrumeiland