Oost in Bedrijf

Het Hoekhuis is ook in coronatijd ontzettend belangrijk: ‘Buurtbewoners komen hier voor informatie en een warme maaltijd’

In het Hoekhuis is het normaal gesproken een zoete inval van buurtbewoners, die komen voor een praatje, gezelligheid, informatie of een warme maaltijd. In maart 2020 moest de deur drie maanden rigoureus op slot vanwege corona en dat had een enorme impact op het leven van de trouwe bezoekers. “Dan zie je wat eenzaamheid doet met mensen.” Gelukkig is het Hoekhuis voor sommige groepen weer open.

Annette Bense is coördinator van het Hoekhuis in Amsteldorp, een laagdrempelig ontmoetingscentrum met een direct lijntje naar zorgverleners. Op deze vrijdagmorgen is er de koffieochtend van Amsteldorp Actief. Buurtbewoners komen binnengelopen, vrijwilligers staan klaar met koffie en zien erop toe dat iedereen zich houdt aan de maatregelen – 1,5 meter afstand, mondkapjes en handen desinfecteren. 

“Ik ben zo blij dat ze hier weer terechtkunnen, verzucht Annette. “Dit was een van de drukstbezochte wijkservicepunten van Oost. Vorig jaar kwam het allemaal plotseling tot stilstand. Ambulant ondersteuners en vrijwilligers zijn hun cliënten in de wijk destijds direct gaan bellen om praktische problemen op te lossen en zorg te regelen. Normaal gesproken kunnen ze hier terecht voor ondersteuning en aanspraak. Met de sluiting van het Hoekhuis vielen onze voelsprieten weg. En voor de bewoners hun routine.”

Wat nu zelfs tijdens de verzwaarde lockdown weer mag zijn individuele ondersteuningsactiviteiten en groepsactiviteiten voor kwetsbare mensen. Gebruikers en vrijwilligers hebben een training gevolgd hoe coronaproof te werken en houden een gastenregistratie bij. “Iedereen is hier op afspraak, spontaan binnenlopen is er nu niet bij. Dat maakt het ongelooflijk ingewikkeld. Juist mensen die het nodig hebben zijn niet in staat om afspraken te maken. Je verliest het zicht op bewoners die nu niet komen.”

Het zijn verwarrende tijden voor veel ouderen. De persconferenties gaan vaak te snel. De begeleider van de Seniorensoos op woensdag legt de bewoners nog eens rustig uit wat de maatregelen precies betekenen en hoe het gaat met vaccineren. “Daarom is het zo belangrijk dat we open zijn.”

Corona zet ook aan tot leuke initiatieven. Een vrijwillige kok uit de buurt bereidt sinds enige tijd eens per week een gezonde maaltijd voor iedereen uit de buurt. Het eten is af te halen tussen 17.00 en 17.30 uur.

Het duurt nog even maar halverwege 2022 wordt – in fases – gestart met de nieuwbouw van het naastgelegen verpleeghuis De Open Hof. Het nieuwe gebouw biedt straks meer verpleeghuisplaatsen en een klein deel is bestemd voor zelfstandig wonende ouderen die een appartement huren bij Woonzorg Nederland. Het contact met de buurt blijft en het Hoekhuis houdt daarin de centrale plek die het heeft. “Nu we hebben gezien wat eenzaamheid doet met mensen, is het belangrijk dat elkaar ontmoeten onder alle omstandigheden door kan gaan.”

Warme maaltijd ‘Wat de pot schaft’
Op donderdag wordt er gekookt voor de buurt. Opgeven voor de maaltijd kan op donderdag tussen 9.00-13.00 uur via telefoonnummer 020-462 33 53 of via mail: hoekhuis@zgao.nl.
De maaltijd is op te halen tussen 17.00-17.30 uur en kost €3,50.

Foto: In Het Hoekhuis aan de Fizeaustraat kunnen in deze tweede lockdown toch wat activiteiten plaatsvinden. Mevrouw Ria Kaas is daar blij mee. “Het is hier altijd hartstikke gezellig.” Coördinator Annette Bense: “Het is belangrijk dat we open zijn. We kunnen dan bijvoorbeeld uitleggen hoe het nu precies gaat met vaccineren.”

www.zgao.nl

Serie Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO), deel 77