Oost in Bedrijf

Geen eenzame kerst in Oost

De Ouderen Adviesraad van Amsterdam-Oost monitort ontwikkelingen bij ouderen in de wijk en kaart misstanden aan bij de lokale gemeentepolitiek.

Het beleid van de overheid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Maar veel mensen wonen in een huis waar ze niet tot hun dood kunnen blijven. Volgens de Ouderen Adviesraad realiseert de overheid zich onvoldoende wat daarvan de consequenties zijn. “Vaak is er alleen een financiële vergoeding voor een traplift tot één hoog en niet verder”, zegt lid van de Adviesraad Tunny Jongejan-Maat. “Wij pleiten voor meer voorzieningen. Aan de andere kant stimuleren we bewoners om tijdig na te denken wat voor aanpassingen in de toekomst nodig zijn, of om een verhuizing te overwegen.”

Eens per maand komt de Adviesraad bijeen voor een informatiebijeenkomst. Daarbij wordt altijd een deskundige uitgenodigd om over een bepaald onderwerp te spreken. Woningaanpassingen voor ouderen is één van de thema’s waar de Ouderen Adviesraad zich mee bezighoudt.

Eenzaamheid en vervoer
Een ander belangrijk thema voor de Ouderen Adviesraad is eenzaamheid, een groeiend probleem in de stad. Jongejan-Maat: “Wij attenderen mensen op ontmoetingsplekken zoals buurthuizen en buurtkamers. Ook zijn er negen wijktafels in het stadsdeel waar altijd iemand van de Ouderen Adviesraad aanwezig is. We vragen huisartsen die eenzame ouderen op het spreekuur krijgen contact op te nemen met een welzijnscoach van instanties zoals Dynamo, Civic en Humanitas, die bij mensen achter de voordeur komen onder de noemer ‘Welzijn op recept’.”

Verder komt de Ouderen Adviesraad op voor de belangen van ouderen als het gaat om zaken als het openbaar vervoer (‘haltes die plotseling worden opgeheven’) en communicatie (‘zorgen dat niet alles digitaal moet’).

Kom ook eens langs bij een maandelijkse informatiebijeenkomst van de Ouderen Adviesraad. Elke eerste donderdag van de maand in de raadszaal van het stadsdeelkantoor Oost. Kijk op www.oar-oost.nl, bel 020-6651063 of mail t.jongejanmaat@chello.nl.

Advertorial