Nieuws

Eindrapport parkeeroplossing Sportpark IJburg gereed, stadsdeelraad Oost neemt eind november besluit

Eind november zal duidelijk zijn waar bezoekers van Sportpark IJburg vanaf volgend jaar hun auto mogen parkeren.  Wordt het buiten het Diemerpark, op de kop van de Oeverzeggestraat? Of wordt het toch ín het Diemerpark, direct naast de sportvelden? Het zijn in volgorde van belangrijkheid de enige opties die na de recente meningspeiling onder de IJburgse bevolking zijn overgebleven.

De mening van alle IJburgers zou de doorslag zou moeten geven in de hoogoplopende discussie tussen belanghebbende partijen, zoals de sporters en degenen die de natuur van het Diemerpark van autoverkeer willen vrijwaren. Die mening is nu bekend. Al brachten niet meer dan 1189 van de 10.000 aangeschreven IJburgse huishoudens hun stem uit, de ook door de Vrienden van het Diemerpark aanbevolen optie C – op de kop van de Oeverzeggestraat – kreeg 58% van de uitgebrachte stemmen.

De meningspeiling was het sluitstuk van een onderzoekstraject, dat in mei 2013 door de deelraad was opgedragen om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen in een kwestie die onverwacht netelige proporties had aangenomen.

Het eindrapport is nu klaar en het is vorige week door stadsdeelwethouders Reuten (Grote Projecten) en Van Spijk (Verkeer) ter bestudering aangeboden aan de deelraad, samen met een tweetal aanvullende onderzoeken over de technische haalbaarheid van verschillende opties.
Op 12 november worden de aanbevelingen besproken in de commissie Openbare Ruimte en Financiën, op 26 november neemt de deelraad een besluit.

Als de raad besluit om optie C daadwerkelijk uit te voeren, zal hiervoor het bestemmingsplan IJburg fase 1 moeten worden gewijzigd. Voorspeld wordt dat met deze wijziging erg veel tijd gemoeid zal zijn, mede gezien de verwachte weerstand van bewoners van de Oeverzeggestraat, die niet aan een parkeerplaats willen wonen. In afwachting van de uitkomst van deze procedure achten de onderzoekers het denkbaar dat parkeren ín het Diemerpark, direct naast de sportvelden (optie A uit de peiling) tijdelijk mogelijk wordt gemaakt. En dan onder zelfde condities als optie C: maximaal 42 plaatsen, met een slagboom afsluitbaar, slechts 60 dagen per jaar toegankelijk. Zodra optie C kan worden gerealiseerd zal optie A worden opgeheven.
Het eindrapport is in te zien op www.parkerensportparkijburg.nl.

Lees ook:
Ideeën parkeeroplossing Diemerpark beoordeeld (26-08-2013)
Stadsdeelraad stemt voor 42 parkeerplekken in Diemerpark, maar hakt geen knopen door (10-04-2013)
Parkeerplaats in Diemerpark drijft wig tussen betrokkenen (27-03-2013)
Het complete dossier Parkeeroplossing Sportpark IJburg