Nieuws

Stadsdeelraad stemt voor 42 parkeerplekken in Diemerpark, maar hakt geen knopen door

Het voorstel van het Dagelijks Bestuur Oost tot aanleg van parkeerplaatsen in het Diemerpark is tijdens de stadsdeelraadvergadering van 9 april aangenomen. Maar het worden 42 plekken, in plaats van de voorgestelde 62. Er is nog een aanpassing: zowel de optie aanrijden via Oeverzeggestaat als de optie aanrijden Diemerzeedijk moeten in het bestemmingsplan worden opgenomen. En liever nog willen partijen dat betrokkenen voor december een betere oplossing vinden. Een besluit – of eigenlijk geen besluit.

De wijzigingen in het voorstel komen er door een amendement van coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA. In december, bij de vaststelling van het inrichtingsplan Diemerpark, zal pas een definitieve keuze worden gemaakt. In de tussentijd hopen deze partijen dat betrokkenen (sportclubs, buurtbewoners en Vereniging Vrienden van het Diemerpark) nader tot elkaar komen en met een zogenoemde ‘out of the box’-oplossing komen, bijvoorbeeld een locatie waar tot nu toe niet aan is gedacht.

Dat lijkt een haast onmogelijke opdracht, gezien de verdeeldheid die er toch al heerst onder bewoners, maar ook onder leden van de stadsdeelraad. Al bijna twee jaar loopt de discussie, tot aan de laatste seconde voor de stemming van vanavond aan toe.

VVD, SP, Meerbelangen en de eenmansfractie Nicolaï steunden het amendement van de coalitie niet. VVD noemde het een zoutloos compromis. “Partijen willen nu coûte que coûte een meerderheid voor een voorstel dat niemand wil. Wie helpen we hiermee? Parkeren ín het park wil bijna niemand, en een capaciteit van 42 plekken is te weinig voor een groeiend sportpark. Dit is niet de beste oplossing, dit is een besluit om te besluiten.”

Inderdaad. Voor het vaststellen van het vernieuwde bestemmingsplan IJburg 1 binnenkort is een oplossing voor een adequate afwikkeling van verkeer naar sportpark IJburg in het Diemerpark noodzakelijk, inclusief parkeergelegenheid. Die voorwaarde heeft het stadsdeel zich althans gesteld om de uitbreiding van dit sportpark van 4 naar 6 velden mogelijk te maken. Voor de sportcubs AHC IJburg en AFC IJburg is die uitbreiding ook noodzakelijk, gezien het enorme aantal kinderen op hun wachtlijsten.

Het DB gaat het voorstel met genoemde wijzigingen nu verder uitwerken, met de intentie uiteindelijk maar één locatie met parkeerplaatsen in het bestemmingsplan op te nemen.

Details over regulering van verkeer en belijning worden later besproken, voor de vaststelling van een ander plan, het Inrichtingsplan Diemerpark fase 2. Dat vergt nog nader onderzoek, want beide toegangswegen (brug Oeverzeggestraat en Diemerzeedijk) zijn smal en kunnen eigenlijk geen kruisende auto’s en tegelijkertijd ook fietsers herbergen. In het rapport Arcadis naar mogelijke parkeerlocaties staat ook: ‘Bij de route via Oeverzeggestraat moet rekening worden gehouden dat vanuit gemak meer sporters per auto zullen komen. De beschikbare parkeerruimte zal daardoor sneller gevuld zijn. Bovendien vormt de parkeerplaats een aantrekkelijk alternatief voor bewoners van IJburg om een extra auto te stallen. Regulering is daarom noodzakelijk.’ Naar herinrichting van de Diemerzeedijk loopt op dit moment een onderzoek.

Het is afwachten of het voorstel zoals het er nu ligt zonder bezwaar verder uitgewerkt kan worden. Op zijn vroegst in 2014 kan het parkeerterrein in Diemerpark gereed zijn.

Lees ook:
Parkeerplaats in Diemerpark drijft wig tussen betrokkenen (27-03-2013)
Oplossing parkeervraagstuk Diemerpark: bescheiden parkeerplaats direct na de brug (14-03-2013)

Locatiekaartje Diemerpark, met in blauw de door DB voorgestelde locatie. Links hiervan, in de zuidwestpunt, ligt de locatie die het ook nog worden kan.
Locatiekaartje sportpark.

1 Reactie

  1. De overgebleven opties met maar 42 parkeerplekken zijn een mooie start. Aangezien volgens de CROW vereisten er bij de omvang van het huidige sportpark en gebruik minimaal uit moet worden gegaan van 62 is dit de maatstaf ondanks de het huidige raadsbesluit. Het Arcadis rapport baseerde zich niet voor niets op minimaal 62 en maximaal 117.

    De Centrale stad gaat over de CROW normeringen en de naleving. ik begrijp dat het VVD smaldeel in de raad van oost aan de wethouder centrale stad (Eric van de Burg) gaat vragen om in te grijpen mocht 42 gehandhaafd blijven.

    De wettelijke opties die voorhanden zijn voor de aanleg van parkeerplaatsen en de afstand tot de faciliteiten zijn allemaal vastgelegd in de CROW (100 meter) en afwijkend beleid van stadsdeel oost (200 meter). De mogelijkheden binnen het park en gedefinieerd in het raadsbesluit voldoen hieraan.

    Buiten het park zou de Oeverzeggestraa t nog net een optie zijn om te komen tot parkeergelegenh eid of onder/naast de Nesciobrug is een tweede optie.

    Uitgaande van de minimaal gedefinieerde wettelijk 62 parkeerplekken zou ons advies zijn te gaan voor de opties binnen het park. Wij hebben echter geen voorkeur voor optie 1a of 4a. Mocht er echter besloten worden om niet in het park parkeergelegenh eid te bieden dan gaat met de kennis van nu onze voorkeur uit naar de optie Nesciobrug. Wij gaan hierbij wel uit van minimaal 120 parkeerplekken.

Comments are closed.