Nieuws

Tweede ontwerpsessie Ed Pelsterpark uitgesteld naar 22 maart

 

De aangekondigde tweede ontwerpsessie over het Ed Pelsterpark is uitgesteld naar 22 maart. Dat heeft een woordvoerder van stadsdeel Oost laten weten. Tijdens de bijeenkomst zal door bewoners en betrokkenen worden gekeken naar hoe de inrichting van het beschutte Ed Pelsterpark beter kan worden afgestemd op de buurt. In april volgt nog een derde zogenoemde ontwerpsessie.

Op 20 februari vond de eerste ontwerpsessie plaats. Zo’n vijftig betrokkenen kwamen toen bij elkaar om in kleine groepjes na te denken over een nieuw ontwerp voor het Ed Pelsterpark. Het moet een goede plek voor de jeugd worden, waar niet meer één functie dominant is, zoals nu het voetbal. De uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp zijn dan ook het verbeteren van de leefbaarheid en de akoestiek, meer nadruk leggen op groen en minder op sport, en om betrokkenheid bij het park te verhogen. Als alle drie de sessies achter de rug zijn wordt een eindvisie opgesteld, die in juni aan de stadsdeelraad wordt voorgelegd. Daarna kan herinrichting van het park beginnen.

Lees ook: