Nieuws

Deel van de Javastraat krijgt fietsstrook en wordt eenrichtingsverkeer

Sinds een paar maanden is de toegang naar de Javastraat bij het spoorviaduct afgesloten voor autoverkeer. Vanaf februari is dit gedeelte van de straat tot de Sumatrastraat ook eenrichtingsverkeer. Op de vrijgekomen ruimte komt een fietsstrook met tegengestelde rijrichting. De kruising met de Celebesstraat krijgt twee voetgangersoversteekplaatsen.

De maatregelen worden ingevoerd omdat extra handhaving en verkortte laad- en lostijden onvoldoende effect hadden. Om winkels toch te kunnen bevoorraden, krijgen vrachtwagens langer dan 12 meter ontheffingen die toestaan tussen 7.00 en 12.00 uur tegen de rijrichting in te rijden om de buurt te verlaten. De vrachtwagens hoeven hierdoor niet te keren in de Javastraat. De ontheffing geldt voor twee jaar. Winkeliers kunnen in die tijd kleinere vrachtwagens aanschaffen.