Nieuws

De Nuonweg is definitief open

De Overdiemerweg, Nuonweg in de volksmond, is sinds 11 december weer definitief open. De nieuwe ontsluitingsweg van IJburg maakt ook Muiden en Weesp beter bereikbaar en zorgt ervoor dat scholieren uit de omgeving veilig op de fiets naar school op lJburg of Zeeburgereiland kunnen en vice versa. Ook de Maxis is weer zonder omweg bereikbaar. Wethouder Sharon Dijksma, voor de laatste keer omgereden via de A1, opende de weg feestelijk samen met haar collega’s van Gooise Meren en Diemen.

Na jaren van voorbereiding, onderzoek en overleg met buurgemeentes Diemen en Gooise Meren, stakeholders Vattenfall en Maxis, RWS en provincies Noord-Holland en Flevoland, is de gemeente Amsterdam in juni 2020 gestart met de herprofilering van de Overdiemerweg en de Pampusweg. Ook de kruising Overdiemerweg-Fortdiemerdamweg is aangepast, met verkeerslichten en een plateau voor veilige fietsoversteek. Langs de nieuwe Overdiemerweg ligt een breed tweerichtingsfietspad, overgaand in een fietsstraat langs de Pampusweg. Na openstelling van de Overdiemerweg wordt onderzocht of de aansluiting van de Maxisweg met de Pampusweg aan kan worden gepast, zodat het laatste stukje busbaan tussen Almere, Muiden, Weesp en IJburg een volledig vrije busbaan wordt.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer): “De stad leeft, groeit en verandert. Op Zeeburgereiland en IJburg komen meer woningen en bewoners bij. Het Oostelijk Havengebied verandert daarom langzamerhand van een oostelijk naar een meer centrale wijk in de stad. Om de verschillende gebieden beter te verbinden met de stad en de regio, en het verkeer in goede banen te leiden, zijn aanpassingen nodig en zetten we extra in op OV en fiets. Zo is tram 26 gekoppeld gaan rijden om meer passagiers te kunnen vervoeren, werken we aan een tijdelijke pontverbinding voor fietsers en voetgangers naar het Oostelijk Havengebied en is de openstelling van de Overdiemerweg per vandaag een feit.”

Foto: Vrijdag 11 december 2020. Wethouder Sharon Dijksma opent de Nuonweg. Links wethouder Nico Schimmel van Gooise Meren en rechts Martin Cornelissen van de gemeente Diemen.