Nieuws

Start aanbesteding brug Weespertrekvaart

Over de Weespertrekvaart komt in 2022 een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Deze nieuwe brug verbindt de nieuwe woonwijk Kop Weespertrekvaart en Amsteldorp met elkaar. Het wordt een belangrijke schakel in de verbinding tussen Zuidoost en Duivendrecht met het Centrum.
Het ‘beeldkwaliteitsplan langzaamverkeerbrug Weespertrekvaart’ is in december 2018 goedgekeurd, het aanbestedingsproces is van start gegaan. Helaas is dit aanbestedingsproces in 2019 niet gelukt. De gemeente heeft in 10 november 2020 de nieuwe aanbesteding uitgezet via het platform TenderNed. De brug wordt in 2022 gebouwd.
Geïnteresseerden uit de buurten Kop Weespertrekvaart en Amsteldorp een uitnodiging voor een presentatie van het plan.