Nieuws

Coalitieakkoord 2014–2018

Onder het motto ‘Amsterdam is van iedereen’ hebben D66, SP en VVD een coalitieakkoord gesloten. In de plannen is veel aandacht voor werk en armoede, voor beweging op de woningmarkt en voor onderwijs.
D66-fractievoorzitter Jan Paternotte: “We gaan meer investeren in onderwijs dan ooit tevoren, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Het erfpachtsysteem gaat op de schop en we brengen de stadsfinanciën onder controle.”
De VVD maakt werk van lastenverlaging voor bewoners en ondernemers in de stad. Er komt meer geld voor veiligheid. De SP zet in op terugdringing van armoede en wil fors investeren in betaalbare woonruimte.
Zie voor de volledige tekst van het akkoord en de verdeling van de portefeuilles: www.amsterdam.nl.