Nieuws

Chaotische Javastraat aangepakt

Dubbel geparkeerde busjes, fietsers, scooters, leveranciers die winkels bevoorraden – wekelijks krijgt stadsdeel Oost klachten binnen over de drukte in de Javastraat. Bewoners en bezoekers klagen dat de straat te druk is om doorheen te fietsen. Voetgangers hebben moeite om veilig over te steken. 
De verkeerssituatie is onderzocht en in december worden de eerste maatregelen genomen. “Deze moeten ervoor zorgen dat de Javastraat snel weer een leefbare straat wordt voor alle bezoekers,” zegt stadsdeelbestuurder Rick Vermin. 
Laad- en lostijden voor leveranciers worden ingeperkt en er wordt voortaan streng gecontroleerd op dubbel- en foutparkeren. Doordat winkels alleen ’s ochtends bevoorraad mogen worden, zijn er in de middaguren meer parkeerplekken vrij voor klanten.
Halverwege volgend jaar toetst het stadsdeel of de maatregelen het gewenste effect hebben. Zo niet, dan wordt er met ondernemers en bewoners gekeken naar aanvullende maatregelen. Mogelijk wordt er dan eenrichtingsverkeer ingesteld in de Javastraat.