Nieuws

‘Goed luisteren, dat is ontzettend belangrijk’

De cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de bewoners en andere cliënten van ZGAO. Met hart en ziel. De leden geven advies aan het bestuur over kwesties als maaltijden en verbouwingen. Er worden nieuwe leden gezocht: familieleden, vrijwilligers of betrokken buurtbewoners. “Als je je maar verwant voelt met ouderenzorg.”

Het landelijke tekort aan personeel in de zorg is ook voor de cliëntenraad van ZGAO een groot thema. Het komt op de maandelijkse vergadering steevast terug. “Goed personeel is ontzettend belangrijk”, zegt voorzitter Jan Bielsma (69). Hij was altijd docent Zorg & Welzijn aan hogeschool en universiteit, en wilde zich na zijn pensioen als vrijwilliger blijven inzetten. “Dit is een mooie organisatie. De visie spreekt me aan: heel mensgericht, met duidelijke bedoelingen die niet alleen in theorie, maar ook echt in de praktijk tot uiting komen. Er heerst een goede sfeer en er wordt goed gecommuniceerd. Zo kunnen we echt iets betekenen voor ouderen.”

Elk lid van de cliëntenraad vertegenwoordigt een afdeling, zoals de revalidatieklinieken of het dagcentrum. Je loopt er rond, hebt contact met de manager, schuift aan bij de maaltijd of doet een keer mee aan activiteiten. “Goed luisteren, da’s ontzettend belangrijk.” Gerard Vink (68) komt op voor de bewoners van verpleeghuis De Open Hof. “Het is leuk om te doen. Ik heb geen achtergrond in dit werk, maar ben me er steeds meer in gaan verdiepen. En ben het steeds leuker gaan vinden. Ik word herkend door bewoners en medewerkers, dat voelt goed. Ik wil het leven voor de bewoners een beetje beter maken.”

De cliëntenraad is een wettelijk orgaan met duidelijk omschreven adviesrechten. Samen met de andere afdelingen heeft de raad tot doel om de zorgverlening zo goed mogelijk te maken. Een belangrijk advies het afgelopen jaar ging over geestelijke verzorging. Jan: “Mensen worden steeds ouder, zitten ook hier in huis met zingevingsvragen. Dan moet je bij iemand terecht kunnen. Wij geven advies over hoe wij zien dat dit het beste geregeld kan worden. Als het dan in de praktijk gebracht wordt, geeft dat veel voldoening.”


Cliëntenraad zoekt leden
De cliëntenraad bestaat uit zes of zeven leden en een voorzitter. Er is één vergadering per maand (op woensdagmiddag) en eens per kwartaal een vergadering met het management. In tijd kost dit ‘werk’ gemiddeld twee tot drie uur per week.
Voelt u zich betrokken bij ouderen en ouderenzorg, wilt u meer weten? Een keertje meekijken of een vergadering bijwonen is mogelijk. Stuur gerust een mail naar clientenraad@zgao.nlof bel 020-5925252.

Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
Deel 54