Nieuws

Begroting voor Amsterdam 2024 gepresenteerd

De gemeente heeft onlangs de begroting voor komend jaar bekendgemaakt. Er is geld vrijgemaakt voor het op peil houden van het openvaar vervoer, voor het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg en voor verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. Het college trekt extra geld uit voor de aanpak van de wooncrisis en voor meer groen en sport in de stad. Het Flevoparkbad wordt uitgebreid. Over alle stadsdelen wordt de komende twee jaar 10 miljoen euro verdeeld, zodat lokale problemen sneller kunnen worden aangepakt. Subsidies worden niet gekort.
Burgers worden zoveel mogelijk ontzien: de onroerendezaakbelasting en de parkeertarieven stijgen niet. Bezoekers en toeristen gaan wel meer betalen. De opbrengsten van de toeristenbelasting komt ten goede aan de inwoners van Amsterdam en Weesp. In totaal heeft de gemeente voor 2024 een begroting van 7,1 miljard euro.