Nieuws

Amsterdam haalt nieuwbouwdoelen niet

Uit een brief van wethouder Reinier van Dantzig (D66) aan de gemeenteraad blijkt dat Amsterdam vorig jaar is begonnen met de bouw van bijna 5200 woningen. Het geplande aantal was 7500. 

Als de verwachtingen uitkomen, stijgt het aantal inwoners van Amsterdam over vijf tot tien jaar naar meer dan een miljoen. Plan is dat komende zes jaar 70.000 woningen worden bijgebouwd. Vanaf 2023 komen daar in een periode van vijf jaar nog 20.000 woningen in al bestaande wijken bij. Belangrijk verschil tussen een bestaande of nog te realiseren wijk is het aanbod van voorzieningen als bijvoorbeeld het ov, dat in nieuwe woonomgevingen vaak tekortschiet. Van Dantzig zet in op extra woonlagen op al bestaande gebouwen en het vullen van lege ruimtes. In Sloterdijk, de toekomstige wijk Sluisbuurt en bij het Gelderlandplein wordt de (beperkte) grond al meer benut, door met woontorens de lucht in te gaan.

Volgens cijfers van de MVA (Makelaarsvereniging Amsterdam) daalde het aantal te koop aangeboden woningen in Amsterdam de laatste drie maanden van 2023 met bijna 11 procent. Makelaars verwachten dat deze ontwikkelingen komende jaren aanhouden. Huiseigenaren zijn terughoudender geworden hun huis te verkopen omdat het aanbod iets anders te kopen beperkt is. Deze twee factoren belemmeren doorstroming.

Bedoeling is tot 2028 ruim 9000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De corporaties en gemeente willen ook minimaal 2000 huurwoningen in de middenklasse realiseren. Een andere maatregel om de woningnood tegen te gaan is het faciliteren van hospitaverhuur.