Nieuws

Ambtenaren Stadsdeel Oost lappen regels aan hun laars

Bij het opstellen van het zogeheten Gebiedsplan 2019 voor IJburg-Zeeburgereiland hebben voor Stadsdeel Oost werkende ambtenaren regels overtreden. Voorstellen voor het Gebiedsplan moesten vóór 1 november via halloijburg.nl worden ingediend, maar zes daarvan (alle van ambtenaren) kwamen pas na die datum binnen. Gevolg: er zijn aanzienlijk meer voorstellen van ambtenaren dan van IJburgers in het Gebiedsplan terechtgekomen. Totaal kosten twee van die ambtelijke voorstellen 70.000 euro, op een budget van 500.000 euro.

Dat ambtenaren – net als iedereen – voorstellen mogen indienen, is geen probleem en geheel volgens de regels. Maar die voorstellen hadden dan wel voor 1 november binnen moeten zijn. Niettemin zijn twee van die ‘laatkomers’ alsnog in het Gebiedsplan beland met dus dat prijskaartje van 70.000 euro als resultaat. De meest waarschijnlijke verklaring voor de ambtelijke overtredingen – die overigens ook bij andere Gebiedsplannen in Oost plaatsvonden – is dat eind oktober het beschikbare budget nog niet op was. Zonde, meenden de ambtenaren ongetwijfeld en in dat licht bezien mag die te late indiening wellicht met enig begrip tegemoet te worden getreden. Maar hoe dan ook, het blijft een overtreding.

Daar blijft het overigens niet bij. Op halloijburg.nl, zo zeggen opnieuw de regels, behoren alle voorstellen te worden gepubliceerd. Volgens de site zelf zijn dat er 101 (telling eind november). Maar er werd – zo blijkt uit ambtelijke stukken die de Brugheeft kunnen inzien – nog een 102de niet in de site opgenomen project ingediend: het inrichten van een hondenuitlaatstrook aan de Bert Haanstrakade. Kosten €30.000 euro. Pikant: de ambtenaar die het project heeft ingediend, adviseert het voorstel níette publiceren. Mogelijk uit vrees voor openbare negatieve reacties.

Weinig transparant allemaal. Temeer daar een aantal ambtenaren op een of andere manier in staat is gesteld voorstellen zonder naamsvermelding in te dienen. Terwijl de regels dat verbieden. Anonieme reacties zijn verboden.

Deze ondoorzichtige besluitvorming levert een bijzondere uitkomst op: van alle op halloijburg.nl gepubliceerde voorstellen is minder dan een kwart afkomstig van ambtenaren. Maar het overgrote deel daarvan is wel opgenomen in het Gebiedsplan. Omdat dat niet geldt voor de voorstellen van bewoners, kon het gebeuren dat het kleine aantal ambtelijke voorstellen toch bijna driekwart (!) van het beschikbare budget opslurpt.

Eind van het jaar stelt het bestuur het definitieve Gebiedsplan vast. Schrale troost voor bewoners is dat het voorstel met de meeste steun (‘De Groene Loper van IJburg’, netjes op tijd ingediend) het Gebiedsplan 2019 heeft gehaald. De twee indieners, Angelique Hop en Djadi Glazer, zullen er blij mee zijn.

Top 9
Waar gaat het geld naartoe op IJburg in 2019
Subsidieaanvragen die door het gebiedsteam zijn voorgesteld aan de Stadsdeelraad Oost

idee doel ingediend door bedrag €
Locaties voor maatschappelijke activiteiten Ruimer aanbod van kunst, cultuur, sport en sociale voorzieningen ambtenaar 100.000
Aanpak Joris Ivensplein Veilig en prettig samenleven in nieuwe gemengde wijk ambtenaar 70.000
Statushouders: op weg naar een inclusieve wijk Veilig en prettig samenleven in nieuwe gemengde wijk Bewoner 45.900
Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg Ruime kansen voor de vele kinderen en jongeren in het gebied ambtenaar 40.000
Herinrichting oeverzone Steigereiland-Zuid Veilig en prettig samenleven in nieuwe gemengde wijk Bewoners/ondernemer 35.000
Hondenuitlaatstrook Bert Haanstrakade Veilig en prettig samenleven in nieuwe gemengde wijk ambtenaar 30.000
Lolaland 2 jaar vrije speelruimte Ruimer aanbod van kunst, cultuur, sport en sociale voorzieningen ondernemer 30.000
Welkom in de wereld van JIP: activiteiten rond het Ivensplein voor en door bewoners Veilig en prettig samenleven in nieuwe gemengde wijk bewoner/ondernemer 30.000
Impuls buurteconomie Sterke lokale economie ambtenaar 25.000

Door Harko van den Hende