Nieuws

Ambtelijk circus draait overuren: asfalt of klinkers voor de Weesperzijde?

Ambtenaren en belangengroepen hebben meer macht dan bewoners. En gekozen politici doen alsof ze machteloos zijn. Dit is zeker geen Amsterdamse democratische wetmatigheid, maar wel de werkelijkheid van de Weesperzijde. Althans, als het over het nieuwe wegdek van de Weesperzijde gaat. Dat wordt van asfalt, zo heeft het stadsdeelbestuur als vooruitgeschoven post van het stadsbestuur eind oktober besloten.

Asfalt of klinkers, wat maakt het uit? Met die vraag moet het bestuur van Oost een halfjaar geleden geworsteld hebben. Het bestuur had “zelf een lichte voorkeur” voor asfalt maar was “ook benieuwd hoe bewoners daarover denken”. Dus werden er 3300 brieven uitgestuurd waarop welgeteld 245 reacties kwamen. Uitkomst: 145 voor klinkers, 86 voor asfalt, 14 geen mening. 145 tegen 86, dat zou een duidelijke meerderheid genoemd kunnen worden. Ambtelijk heet dit “een lichte voorkeur”.

Tussen het verzenden van de brieven en het tellen van de burgerstemmen zat een maand of vijf en in die periode gaven ook andere partijen hun mening. Zoals de Fietsersbond, die meldde voor asfalt te zijn, zich beroepend op Amsterdams beleid. Daar tegenover stond de mening van een ambtelijke commissie, die zich voor klinkers uitsprak, met verwijzing naar hetzelfde Amsterdamse beleid. De Fietsersbond had er namelijk overheen gelezen dat het beleid regels kent (asfalt) maar ook mogelijke uitzonderingen (als klinkers beter passen bij de uitstraling van een buurt). De Centrale Verkeerscommissie (CVC), een andere ambtelijke adviesgroep (met de Fietsersbond als vaste adviseur) had daarentegen weer haar veto uitgesproken tegen klinkers – wat bijzonder is voor een commissie die adviseert en niet besluit.

Ondertussen had ook nog de klankbordgroep Weesperzijde (bewoners) zich voor klinkers uitgesproken, had de betrokken ambtenaar ten behoeve van het bestuur in Oost een “afwegingskader” gemaakt waaruit een lichte voorkeur voor klinkers naar voren kwam en had (mogelijke dezelfde) ambtenaar – toen bleek dat de bewoners voor klinkers waren – “een team van experts” gesproken. “Zij spraken zich uit voor asfalt”, zo heet het in het officiële stuk. Navraag leert dat de experts het niet eens waren en “een lichte voorkeur” voor asfalt hadden.

Grote afwezigen in dit verhaal: de leden van de bestuurscommissie Oost, terwijl zij volgens de huidige regels minstens een adviserende rol kunnen spelen. Wel aanwezig: raadsleden uit de gemeenteraad, maar zij stelden de foute vragen op het verkeerde moment.

Wegen de opvattingen van passanten (Fietsersbond) of professionals (CVC) dus zwaarder dan die van bewoners? Daar lijkt het op, maar echt duidelijk is het niet. Volgende keer zou het handig zijn, zeker als een besluit tegen de opvattingen van bewoners ingaat, alle stukken beschikbaar te hebben en in alle openheid in commissie en raad de afweging te maken en het besluit te nemen.

Door Harko van den Hende