Oost in Bedrijf

‘Als de shovels beginnen te rijden, wordt het echt’

Op De Krijgsman zijn de grondwerkzaamheden gestart. Fase 1 – het bouwrijp maken van de grond voor 140 woningen – is in volle gang. “Als de shovels beginnen te rijden, dan wordt het echt. Nog even en je kunt hier wonen.”

De contouren van de hoofdweg worden langzaam zichtbaar. Deze weg, Havenweg in de volksmond, loopt dwars door de wijk richting de oevers van het IJmeer. Projectleider Marcus Wieringa kan zijn blijdschap nauwelijks verhullen. Want na een aanlooptijd van veertien jaar en een succesvol voorverkooptraject wordt het nu werkelijkheid. “We kunnen mensen nu de zekerheid bieden dat we gaan bouwen. Aan alle voorwaarden is ruimschoots voldaan. In 2018 zullen we de eerste bewoners begroeten. Dat zijn pioniers.”

Fase 1 van de groene, waterrijke én historische wijk pal tussen Amsterdam-Oost en vestingstadje Muiden, omvat 30 vrijstaande huizen, 61 twee-onder-een-kapwoningen en 48 geschakelde woningen. In oktober 2017 gaan de eerste palen de grond in. Joop van Gestel is verantwoordelijk voor de zogenoemde infrastructurele werkzaamheden. Het is nu voor het echie, glundert hij.

“Dat werk startte ongeveer gelijk met het zuidelijker leggen van de A1. Want het zand wat daarbij vrijkwam is verplaatst naar De Krijgsman. Fase 1 is voorbelast en kon inklinken. Het teveel aan zand wordt alweer verplaatst naar Fase 2, die later in verkoop gaat. Duurzaam hè?” Van Gestel kijkt naar buiten door het raam van de vroegere directeurswoning, die nu dienst doet als informatiecentrum. Er wordt nog steeds nieuw zand van het A1-werk binnengereden. “Binnenkort starten we met de aanleg van riolering en nutsvoorzieningen.”

Omdat er op het terrein sinds 1700 een oude kruitfabriek stond, moet de grond op sommige plekken extra worden schoongemaakt, gesaneerd. Dat gebeurt in samenspraak met de provincie Noord-Holland. Van Gestel: “Niet-gesprongen explosieven worden door de EOD onder toezicht tot ontploffing gebracht.”

De Krijgsman krijgt ook een nieuwe toegangsweg, met een goede afslag naar de Maxisweg en Amsterdam, en een doorvaarbare brug. Ondertussen vindt ook overleg plaats met Waternet. “Er komt voor het hele gebied één waterpeil, zodat al het water toegankelijk is voor sloepen . Een zelf bedienbare sluis zal het plangebied verbinden met de Trekvaart en de Vecht.

Ondertussen rijden de shovels en kiepwagens onvermoeibaar af en aan. Je weet: “Als die beginnen te rijden, wordt het echt.” Als straks het stof is neergedaald, gaan de palen de grond in.

De Krijgsman Muiden informatiehuis: Kruitpad 15, Muiden.
www.dekrijgsmanmuiden.nl. Facebook: ‘De Krijgsman Muiden’.

Advertorial

Lees ook:
De Krijgsman Muiden, nieuw woongebied onder de rook van Amsterdam (30-05-2017)