Nieuws

Actiegroep Stop Houtrook Nu demonstreert zaterdag 19 februari op IJburg

De landelijke Actiegroep Stop Houtrook Nu organiseert op zaterdag 19 februari van 13.00-14.00 uur bij winkelcentrum IJburg een demonstratie tegen houtstook. Actiegroep Stop houtrook Nu is ontevreden over het gebrek aan urgentie bij de landelijke en gemeentelijke overheid om de schadelijke houtrook effectief aan te pakken. IJburg staat bekend als een wijk waar veel wordt gestookt, zegt de actiegroep.

“Houtrook is altijd schadelijk, zowel bij langdurende als bij kortdurende blootstelling. De WHO adviseert in dichtbevolkte gebieden geen houtstook toe te laten. De Nederlandse overheid negeert dit advies. Actiegroep Stop Houtrook Nu wil, in lijn met het WHO-advies, een landelijk verbod op houtstook. Houtkachels stoten niet alleen fijnstof maar ook extreem veel van het nog schadelijker ultrafijnstof uit. Houtrook veroorzaakt naar schatting 3000 doden per jaar.”