Nieuws

Aanleg 2e deel oostelijke ontsluiting begint na de zomer

Het heeft lang geduurd. Maar nadat de gemeenteraad van Diemen eind vorig jaar schoorvoetend toestemming heeft gegeven, kan de oostelijke ontsluiting van IJburg (OOIJ) nu dan toch voortgang vinden. Met de kap van een aantal bomen wordt er deze maand al een begin gemaakt met de aanleg van een werkterrein, van waaruit later een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal zal worden gebouwd. Ook worden er aardebanen aangelegd (de aansluiting op de A1 bij Diemen en uiteindelijk de afrit van de A9 naar de OOIJ).

Het gaat hier om de zogeheten tweede fase, die in 2013 moet zijn afgerond. De eerste fase (het gedeelte van IJburg tot de Nuon-centrale) kwam gereed in 2004. De derde fase (het aansluiten van de oostelijke ontsluitingsweg op de A9) wordt naar verwachting pas tussen 2015–2017 voltooid.
De gemeente Diemen ging in het verleden om verschillende redenen niet meteen akkoord met de aanleg van de weg. Uiteindelijk moest het bestemmingsplan Buitengebied-Diemen ervoor worden aangepast. Maar nu dit is gebeurd, kan de hand aan de ploeg worden geslagen. Projectmanager Kristel Heijnen: “Een heel belangrijke stap. Nu kunnen we verder. We zullen, om alles zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, nauw samenwerken met de gemeente Diemen.”
De bomen die gekapt moeten worden staan op het Nuon-terrein langs het Amsterdam-Rijnkanaal en in de Overdiemerpolder-Noord (ten noorden van de A1, tussen knooppunt Diemen en het Amsterdam-Rijnkanaal). Er wordt voor gezorgd dat de bomen vóór het begin van het broedseizoen weg zijn. Wanneer de OOIJ voltooid is, worden er op het Nuon-terrein nieuwe bomen geplant.
In overleg met Groengebied Amstelland wordt het natuur- en recreatiegebied in de Overdiemerpolder-Noord opnieuw ingericht. Dit houdt onder meer in dat het bestaande moerasgebied wordt uitgebreid.