Nieuws

Windalarm trapt campagne af: geen windmolens in woonwijken

Actiegroep Windalarm voert flink campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Windalarm is teleurgesteld dat de plannen voor 17 windturbines binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen nog steeds niet bijgesteld zijn, en gaat vol voor een nieuw stadsbestuur.

Oprichter Naut Kusters blikt terug op een veelbewogen collegeperiode: “Toen wij in oktober 2020 hoorden van de plannen zijn we direct begonnen met onderzoek naar het nut en noodzaak ervan. De uitkomst bleek niet mals: 10% van de omwonenden zal ernstige hinder ervaren en de natuur zal schade oplopen. En dat voor een schamele bijdrage van 1 tot 2% aan de Amsterdamse energieconsumptie.”

“Er zitten te veel nadelen aan windturbines bij woonwijken en er zijn voldoende alternatieven om de doelen te halen, ook een organisatie als Urgenda erkent dat inmiddels. Wij probeerden daarom in gesprek te komen met het stadsbestuur, en zijn ook al snel met goedkopere alternatieven gekomen. Maar het stadsbestuur van GroenLinks, PvdA en D66, met uitzondering van de SP, wil niet luisteren. Een door de gehele raad aangenomen motie om de feiten rondom nut en noodzaak samen te onderzoeken is door het college gewoon niet uitgevoerd.” 

“De enige manier om van dit onzalige plan af te komen is via de stembus. Onze windmolenstemwijzer laat zien dat alle partijen – behalve GroenLinks, D66 en PvdA – vinden dat windmolens niet thuishoren bij woonwijken in Amsterdamse natuurgebieden.”

Afbeelding: Alle groene, gele en rode gebieden zijn windmolenzoekgebieden, hier kunnen initiatiefnemers zich melden. Bij de NoorderIJplas zijn al initiatiefnemers met de ‘participatiefase’ en de project-mer gestart.

In de Brug editie 141 (22 feb. 2022) en de komende weken op deze website veel aandacht voor de gemeenteraad- en stadsdeelverkiezingen op 16 maart, zie onder meer pagina 8 en 9 met veel lijsttrekkers aan het woord.