Nieuws

Warmtelevering Diemen-Almere via IJmeer gestart

De door Nuon in de bodem van het IJmeer aangelegde warmtetransportleiding is in gebruik genomen. Vanuit de centrale bij de Diemervijfhoek wordt nu via een 8,5 kilometer lange buis warmte geleverd aan 11.000 huishoudens in Almere-Poort.

De warmtetransportleiding ligt op 1,5 meter diepte in de bodem van het IJmeer. Het water stroomt er met 10 km per uur doorheen. De aanleg startte een jaar geleden in Diemen en bereikte in november 2011 de wijk in Almere. Het station zorgt ervoor dat het warme water dat circuleert in de transportleiding, haar warmte overdraagt aan het stadswarmtenet van Almere.

Op het terrein tussen IJburg en Diemen, vlakbij Maxis, bouwt Nuon aan een nieuwe gascentrale Diemen-34, die straks het verwarmde water aan Almere moet gaan leveren. Tot die tijd komt de restwarmte uit de bestaande centrale Diemen-33.