Nieuws

Vattenfall krijgt vergunning voor Biomassacentrale Diemen

Energiebedrijf Vattenfall, voorheen Nuon, krijgt een natuurvergunning om in Diemen twee aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale te laten vervangen door een biomassacentrale. De uitstoot van de toekomstige biomassacentrale in Diemen is lager dan van het complex dat er nu staat. Ook wordt de maximale uitstoot die in de natuurvergunning van 2015 is genoemd hersteld. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten.

Op de locatie waar de biomassacentrale gaat komen staan nu nog twee aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale. Daarvoor is in 2010 en 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven. Juni 2019 hebben alle betrokken partijen bovendien een convenant gesloten waarin verdergaande afspraken zijn gemaakt over de uitstoot van de nieuwe biomassacentrale, het tijdelijke gebruik van biomassa en de te hanteren duurzaamheidscriteria. Alle partijen – ook de provincie – hebben met dit convenant ingestemd.

De verantwoording van de natuurvergunning door het convenant luidt als volgt: ‘Als een aanvrager aan alle eisen voor de wet Natuurbescherming voldoet, dan kan hij een natuurvergunning krijgen. Er mag bijvoorbeeld niet extra stikstof neerslaan op natuur. Uit berekeningen blijkt dat geen extra stikstof neerslaat op de natuur, niet tijdens de bouw van de biomassacentrale en niet daarna wanneer hij in gebruik is. Dat komt omdat de biomassacentrale met veel minder vermogen en minder uren gaat draaien. De gehele toegestane stikstofneerslag wordt daarnaast minder, omdat in een eerdere natuurvergunning een te hoge maximale uitstoot was opgenomen. Hoewel Vattenfall nooit tot de maximale uitstoot is gekomen, is deze omissie aangepast, zodat ook de biomassacentrale niet meer stikstof zal gaan uitstoten.’

Er is door omwonenden hevig geprotesteerd tegen de komst van de biomassacentrale. Zonder succes. 

Lees ook:
Crowdfunding voor rechtszaak tegen biomassacentrale Diemen

Diemen in brief aan minister Wiebes (VVD): ‘Biomassacentrale bedreigt luchtkwaliteit’

Debatavond 29 maart: grote zorgen over komst ‘duurzame’ biomassacentrale

‘Het functioneren van de stadsdeelcommissies is een probleem’