Nieuws

Rochdale wil slopen, bewoners wijkje Jeruzalem ‘voelen zich afgescheept’

Wel of geen sloop, daar draait het om bij de woonblokken G en H in woonwijk Jeruzalem. Wooncoöperatie Jeruzalem, een initiatief van bewoners uit de buurt, wil de woningen niet slopen, maar renoveren. Een gepasseerd station, stelt woningcorporatie Rochdale.

Voor mevrouw Van Wijk is het duidelijk. Marcel van der Horst, al dertig jaar kapper in de Pasteurstraat, mag niet weg. “Ik kom al 25 jaar bij Marcel, ik kom juist van een heel eind verderop naar hem toe, het is een fijne kapper. Hij mag niet vertrekken.”

Of dat ook gaat gebeuren, staat nog te bezien. Want de plannen van woningcorporatie Rochdale, eigenaar van de blokken G en H van woonwijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer, lijken onwrikbaar. De woonblokken moeten gesloopt worden.

Van der Horst: “Rochdale blijft die boodschap erin hameren, ook in al hun nieuwsbrieven. Ik vind dat een slechte zaak. Blijkbaar kun je zomaar tegen mensen zeggen: je moet weg, we gaan hier dure woningen bouwen. Voor senioren die hier soms al vijftig jaar wonen is dat bedreigend. Ik krijg heel wat huilende ouderen in mijn kappersstoel. Voor mij als ondernemer is het misschien nog wel erger. Als bewoner heb je huurbescherming, maar tegen mij kan Rochdale letterlijk zeggen: je wordt bedankt, nu wegwezen. Ze zetten me zo op straat.”

Ondertussen hebben de bewoners, verenigd in wooncoöperatie Jeruzalem, hun eigen plannen op papier gezet, vertelt Mike, voorzitter van de coöperatie. “We willen dat de blokken G en H niet gesloopt, maar gerenoveerd worden. We hebben ook samen met LB-Architects, een architectenbureau, een toekomstvisie hierover geschreven. Daarin draait het om betaalbaarheid, gelijkheid en duurzaamheid. Dit zijn sociale huurwoningen. Die willen we behouden, in een mooie mix van koop- en sociale koopwoningen. Dat is beter dan sloop en het bouwen van nieuwe woningen die voor de huidige huurders onbetaalbaar zijn.”

Projectontwikkelaar
Rochdale komt niet op voor haar bewoners, maar stelt zich op als projectontwikkelaar, vindt Mike. “Volgens de nieuwe Woningwet, die sinds 1 juli 2015 van kracht is, moeten de woningcorporaties terug naar hun kerntaak: het bouwen en onderhouden van sociale huisvesting. Ze moeten ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Rochdale bouwt echter huizen voor het dure segment. Dat is strijdig met haar kerntaak.”

De bewoners van de wooncoöperatie willen vooral dat Rochdale hun plannen serieus neemt. Mike: “We willen dat Rochdale daarover met ons in gesprek gaat, en dat afzien van sloop en renovatie voor hen een serieuze optie is. Voorlopig is dat gesprek er niet. We voelen ons afgescheept.”

24 februari 2016 was er een bijeenkomst van wooncoöperatie Jeruzalem met de fracties van stadsdeelraad Oost. Van der Horst: “SP, D66, GroenLinks en Meerbelangen waren enthousiast over onze plannen, dat is een raadsmeerderheid. Ze vinden dat Rochdale naar ons zou moeten luisteren. Dat vind ik ook. Rochdale zegt steeds dat we te laat zijn, maar ze vertelt niet waarom.”

Mike vult aan: “Ik hoop ook dat de politiek haar rug recht houdt, en dat ze tegen grote spelers durft te zeggen: wat hier ontstaat, vinden we belangrijk. Het gaat erom dat de lokale politiek initiatieven van bewoners uit de buurt ondersteunt. Dit is zo’n initiatief, laat de politiek het omarmen.”

Rochdale reageert: sloop is onvermijdelijk
“Al in 2009 is het sloopbesluit genomen”, vertelt Nico de Leeuw, woordvoerder van Rochdale. “Gezien de staat van de woonblokken is sloop onvermijdelijk. In gesprekken met wooncoöperatie Jeruzalem hebben we gezegd dat we open staan voor goede ideeën of initiatieven elders in de wijk of buurt. Dat aanbod geldt nog steeds. Verder blijven we onze kerntaak uitoefenen. Met de huidige aanpak blijft ongeveer 65 procent van de woningen in Jeruzalem bestemd voor sociale huur, de rest is bestemd voor de markt.”