Kunst en Cultuur in Oost

Project Leven in je Buurt!: ‘Eindelijk weer eens het oude buurtgevoel’

Welzijnsorganisatie Dynamo maakt zich sterk voor een gezonde, sociale samenleving. Het verzorgt diverse activiteiten die in de buurt zorgen voor verbinding. Kunst en cultuur zijn geëigende elementen om dit streven te verwezenlijken. In Oost heeft de organisatie daarvoor de handen ineengeslagen met het PRA Muziektheater in het project Leven in je Buurt!

Leven in je buurt! vond dit voorjaar plaats en werd in mei afgesloten met een grote eindpresentatie. “We zijn een jaar geleden begonnen te onderzoeken wat er leeft in de buurt en waar men behoefte aan heeft,” vertelt artistiek leider Monique Masselink van het PRA. “Via Dynamo kwamen we in contact met veel sleutelfiguren en kleine zelforganisaties in de buurt.”

Het was Masselink snel duidelijk dat mensen elkaar makkelijker ontmoeten in situaties waarbij taal geen rol speelt. “In plaats van te praten zijn we met muzikanten en dansers de buurt in gegaan en dan gebeurt er iets heel anders – muziek is een universele taal, een taal van gevoel, een die verbindt. We merkten al snel dat er anders geluisterd werd en andere laatjes opengingen.” 

De kennismakingsgesprekken werden kennismakingsworkshops en hieruit zijn de culturele middagen voortgevloeid, een soort inloop met jamsessies en improvisatie. “Het gaat daarbij allereerst om de ontmoeting,” legt Masselink uit. “Muziek en dans leiden tot spontane ontmoetingen en uitwisseling, het tilt mensen op, daagt ze uit en maakt ze vrijer. Iedereen kan laagdrempelig zijn eigen kwaliteiten ontdekken en elkaar eens op een andere manier zien.”

De opzet blijkt volgens Masselink enorm goed te werken. “Een buurtbewoonster zei dat ze eindelijk weer eens het vroegere buurtgevoel had ervaren. Dynamo waardeerde vooral dat we verschillende groepen bij elkaar hebben gekregen die vaak moeilijk contact met elkaar leggen. Na de eindpresentatie is er een community ontstaan van mensen die graag verder willen. Voor hen hebben we deze zomer picknicks georganiseerd.”

“We zijn nu met Dynamo bezig subsidie aan te vragen voor een vervolgtraject. We willen een maandelijks rondreizend programma in de buurthuizen van Oost programmeren. We hebben vertrouwen in de buurt, de gemeente en Dynamo dat we linksom of rechtsom door blijven gaan. We willen het vlammetje brandend houden en houden daarom op 9 december een culturele middag in Genieten in Stadsloket Oost en op 18 februari in het Oosterparkhuis.”

Informatie is te vinden op pramuziektheater.nl/agenda.
Foto Lambert de Jong