Nieuws

P+R Zeeburg deels opgedoekt vanwege woningen voor statushouders op Zeeburgereiland

De gemeente gaat een gedeelte van de huidige P+R Zeeburg II verplaatsen naar de bedrijvenstrook achter tankstation Kriterion op Zeeburgereiland. In juli gaat daartoe het besluit ‘Startblok Zeeburg en gedeeltelijk verplaatsen P+R Zeeburg II’ naar het college van B en W. Omwonenden krijgen de mogelijkheid om hun mening hierover te geven.

Startblok Zeeburg is een woonproject voor de duur van maximaal 10 jaar voor 250 jonge Amsterdammers: vluchtelingen met een verblijfsvergunning – zogenoemde statushouders – en starters tussen 18 en 28 jaar.

Dit woonproject wordt gedeeltelijk gerealiseerd op P+R Zeeburg II in de Baaibuurt Oost. In de plannen staat dat er 265 parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Die worden verplaatst naar de plek waar in de toekomst een parkeergarage komt. De bouw van dit parkeergebouw laat nog even op zich wachten.

De gemeente benadrukt dat het met de oproep om een mening te geven niet om een inspraak- of participatieprocedure gaat. Startblok Zeeburg valt binnen het programma Huisvesting Bijzondere Groepen, hier zijn in het verleden al de nodige besluiten over genomen. De gemeente zegt dat de geuite meningen, vragen, opmerkingen en zorgen worden meegenomen in de besluitvorming van het college.

Naar verwachting zullen de woningen begin 2021 worden opgeleverd.

Wat vind jij?
Reacties kunnen tot donderdag 20 juni aan de gemeente worden doorgegeven via huisvestingvluchtelingen@amsterdam.nl.
De Brug is ook benieuwd naar de mening van buurtbewoners en andere betrokkenen, en vraagt een reactie te sturen naar redactie@debrugkrant.nl.

Door Wietse Schmidt