Nieuws

Politiek in Oost probeert woningmarkt vlot te trekken

Op voorstel van de PvdA maakt het stadsdeel een miljoen euro vrij om de huizenmarkt in Oost een impuls te geven. De SP en de PvdA zullen daarnaast samen optrekken in de strijd tegen leegstand. Dinsdag 2 april is er een politieke avond over wonen, in pakhuis De Zwijger.

Het is al vaker gezegd, de economische crisis treft veel mensen en bedrijfstakken. In de vastgoedbranche vallen zware klappen. In de hoop de woningmarkt vlot te trekken probeert de overheid burgers met regelingen zekerheid te bieden. Of dat lukt is echter de vraag. Niet alleen blijft een hypotheek nog altijd buiten het bereik van veel starters. Ook hangt de verhuurdersheffing van 1,7 miljoen euro de woningcorporaties naar eigen zeggen als een molensteen om de nek. De corporaties zouden dit geld willen investeren in de bouw van nieuwe woningen, maar in plaats daarvan vloeit het geld naar de staatskas. De heffing treft vooral de woningcorporaties in Amsterdam, omdat de waarde van de woningen hier hoger ligt dan elders in Nederland.

Initiatieven politieke fracties
Om projectontwikkelaars en particulieren een zetje in de goede richting te geven heeft de gemeente een daling van de grondprijzen van tien procent aangekondigd. Ook komt er misschien een gemeentehypotheek voor starters die bij de bank net achter het net dreigen te vissen.
Maar ook de deelraden zitten niet stil. Onlangs heeft Oost ingestemd met een PvdA-voorstel om een miljoen euro te reserveren in stilliggende bouwprojecten. Simon Deurloo (PvdA): “In Oost wordt gelukkig nog steeds wel gebouwd. De situatie is minder dramatisch dan bijvoorbeeld in Nieuw-West, maar toch liggen ook hier heel veel projecten stil. Wij hebben goede hoop dat met dit relatief beperkte budget toch één of twee projecten kunnen slagen. Daardoor ontstaat beweging.” De deelraad mikt vooral op huurwoningen voor de middeninkomens. “Veel koopwoningen blijken nu niet te worden verkocht. Meer starterswoningen bouwen lost daarom niets op. Er is behoefte aan meer huurwoningen. De wachtlijsten zijn enorm,” aldus Deurloo.

Leegstand
In Oost staat, ondanks de woningnood, een groot aantal woningen leeg. Vaak omdat ze na het vertrek van huurders langdurig te koop staan. Of ze raken uit beeld bij de corporaties nadat ze tijdelijk verhuurd zijn geweest of anti-kraak zijn bewoond. Die leegstand is behalve de PvdA, ook de SP een doorn in het oog. Tiers Bakker (SP): “Er liggen grote kansen op het gebied van leegstand en anti-kraakwoningen. Worden woningen niet verkocht? Dan moeten ze sneller terug in de reguliere verhuur.” De SP vindt dat de portefeuillehouder Wonen hierin meer kan betekenen. De PvdA is het daarmee eens. Deurloo: “Corporaties moeten hierop worden aangesproken. Corporaties zouden verplicht moeten worden om alleen in eigen beheer te verhuren. Zo houden zij zicht op hun eigen woningvoorraad en kan leegstand bestreden worden.”

De politieke avond die de deelraad op 2 april organiseert staat in het teken van wonen. Locatie: Pakhuis de Zwijger, kleine zaal, aanvang 20.00 uur.