Nieuws

Plannen voor bereikbaarheid Zeeburgereiland en IJburg, inspraak tot 9 november

Op Zeeburgereiland en IJburg komen nog duizenden mensen wonen. Voor een betere bereikbaarheid van deze wijken zijn plannen gemaakt, waar je tot 9 november op kan reageren. Op woensdag 18 oktober van 19.00-20.00 uur is er in de sporthal op Zeeburgereiland een inloopavond.

Steeds meer mensen wonen of bezoeken – Hogeschool InHolland verhuist bijvoorbeeld naar de Sluisbuurt – IJburg en Zeeburgereiland, en gebruiken tram, bus, fiets of auto. De IJburglaan is een belangrijke route voor verkeer van en naar de stad. Vier door de gemeente gemaakte plannen geven meer ruimte aan fietsers en voetgangers en moeten zorgen voor een betere doorstroom van auto’s en openbaar vervoer. Dit zijn de plannen in het kort.

Plein met onderdoorgang Zuiderzeeweg/IJburglaan
Er komt een nieuw plein op een onderdoorgang voor auto’s bij de kruising van de IJburglaan met de Zuiderzeeweg. De trambaan verhuist naar de noordkant van de IJburglaan en fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Uitvoering van dit plan is op z’n vroegst in 2028.

Tramstalling naar de Oostpunt
Een nieuwe en grotere stalling voor de IJtram, dat is onder meer nodig voor de extra trams die naar Strandeiland gaan rijden. De GVB wil het aantal zitplaatsen in tram 26 de komende jaren vergroten; de tram gaat vaker tijden. De huidige stalling dicht bij de Piet Heintunnel zorgt nu voor afscheiding tussen de verschillende buurten en is te klein. Na onderzoek heeft de gemeente de Oostpunt – door velen gezien als een van de mooiste plekken van de wijk – als beste optie voor de grotere tramstalling uitgekozen. Vanaf 2029 zou de aanleg van start kunnen gaan.

Fietsbrug bij de Amsterdamsebrug
Er komt een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal aan de noordkant, direct naast de Amsterdamsebrug, voor het groeiende aantal fietsers. De voetgangersstroken gaan van de helling af, er komen luie trappen. Aan de hand van toename van het aantal reizigers gaat bus 37 vaker rijden. In de toekomst wellicht, na 2040, wordt er ook ruimte gemaakt voor een trambaan en wordt een tram doorgetrokken naar Zeeburgereiland. De gemeente streeft ernaar om de fietsbrug in 2027 aan te leggen.

De toekomst en het hart van de wijk
Er ligt ook een plan voor de toekomst van Zeeburgereiland. De focus ligt op groen, stedelijk en fietsers. Uitgangspunten zijn een stedelijke wijk, een groene en leefbare woonomgeving, en duurzame mobiliteit met nadruk op openbaar vervoer en fiets. Het Zeeburgerplein – kruising Zuiderzeeweg/IJburglaan – wordt het nieuwe hart van het eiland. Het autoverkeer binnen de buurten wordt beperkt tot het noodzakelijke en aan de randen komen parken: bij de Oranjesluizen het Sluispark, aan de Zeeburgerbaai het Baaipark en op de Oostpunt park Zeeburg.

Een uitgebreide omschrijving van de plannen en informatie over de inspraak vind je hier: www.amsterdam.nl/inspraakzeeburgereiland.

Op Zeeburgereiland staan uiteindelijk ongeveer 10.000 woningen, op IJburg ongeveer
20.000 woningen.

Beeld: gemeente Amsterdam