Nieuws

Milieuvergunning biomassacentrale Diemen vernietigd

In Diemen, pal achter de Maxis, komt als het aan energiebedrijf Vattenfall ligt de grootste biomassacentrale van Nederland te staan. Door het verbranden van houtpellets wil Vattenfall daar de energie opwekken die nodig is om huishoudens van warmte te voorzien in Amsterdam, Diemen en Almere. Er is al jaren veel kritiek op de komst van de centrale, omdat de vrees bestaat dat deze stoffen zal uitstoten die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van omwonenden. 
De provincie Noord-Holland gaf in 2019 een milieuvergunning af omdat zij ervan uitging dat houtpellets een afvalstof zijn. De Raad van State gaat niet mee in deze redenering en heeft de vergunning daarom ingetrokken. 
Vattenfall moet duidelijkheid geven over de herkomst van de houtresten waarvan de pellets worden geperst. Ook moet het bedrijf nauwgezet onderzoeken wat de gevolgen zijn van het verbranden van houtpellets. “Als de provincie de vergunning opnieuw wil verlenen, zal eerst een milieueffectrapport moeten worden opgesteld,” aldus de Raad van State.