Nieuws

Groot stuk grond voor goed plan op Zeeburgereiland

De Sluisbuurt op Zeeburgereiland, tussen de Piet Heintunnel en de Oranjesluizen, komt beschikbaar voor een creatief initiatief. Dit maakte wethouder Maarten van Poelgeest vandaag bekend. Het terrein van 3,6 hectare wordt vanwege bouwsores voorlopig niet bebouwd, en zal daarom voor een symbolisch bedrag van €1 vrij komen voor een goed plan. Zonder tegenslag kan de grond al voor de zomer worden overgedragen.

“De crisis biedt ons gek genoeg ook kansen,” zegt Van Poelgeest. “Normaal gesproken waren we dit stuk Amsterdam inmiddels gaan bebouwen. Dat zit er nu niet in. Daarom creëren we de mogelijkheid om voor een periode van tien jaar hier iets bijzonders te laten gebeuren.”

Het initiatief moet wel een meerwaarde zijn voor de stad en de bewoners van het eiland, dat is een voorwaarde. Het mag ook geen overlast geven. Via een aanbestedingsprocedure kunnen organisaties hun plannen voor het gebied bij de gemeente indienen. De winnende partij, gekozen door een onafhankelijke jury, is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunningen en het beheer en onderhoud van het terrein.

Het gebruik van de grond is ook niet onvoorwaardelijk. Als het contract afloopt, moet de Sluisbuurt weer vrij komen. De selectieprocedure zal in het voorjaar worden doorlopen. Naar verwachting voor de zomer kan het terrein worden overgedragen aan de winnende partij.

RI-Oost
De RI-Oostbuurt, ten oosten van de Schellingwouderbrug, wordt wel herontwikkeld. In oktober zijn daar de eerste 36 zelfbouwkavels in optie gegaan. In 2013 verrijzen de eerste woonblokken en in het midden van de wijk komt een groot sportterrein. In twee van de silo’s gaat het Annie MG Schmidthuis huizen en in een van de slibvijzelgemalen, net als de silo’s restanten van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie, ontwikkelt Martijn van den Dobbelsteen een creatieve werk- en ontmoetingsplek.

Lees ook:
Zelfbouwkavels Zeeburgereiland (24-09-2011)
Sporthelden postuum geëerd op Zeeburgereiland (20-10-2011)
Luftwaffe op Zeeburgereiland (28-04-2011)
Geluidsscherm en start herontwikkeling (27-02-2010)
De cruise-inn: geen hobby maar een levensstijl (24-02-2011)