Nieuws

Gemiddelde huur studentenkamer in Amsterdam bijna 1000 euro

Volgens een rapport dat Kamernet afgelopen donderdag publiceerde, was Amsterdam ook in 2023 veruit de duurste stad van Nederland om een kamer te huren. Vergeleken met twee jaar geleden stegen de prijzen met ruim 39 procent. Toen kostte een kamer 680 euro per maand, afgelopen jaar was dat bijna 950 euro. Gemiddeld kostte een kamer ruim 550 euro in Nederland.

Amsterdam heeft al decennia een groot tekort aan sociale woningbouw voor studenten, de helft van het aanbod gaat via corporaties als De Key en Ymere, die wachtlijsten hebben. De inschrijfduur bepaalt het toewijzen van een kamer.

Met name in de vrije sector zijn de Amsterdamse kamerhuurprijzen erg hoog. Voor studio’s en kleine appartementen wordt nog meer gevraagd (bijna 1320 en 1730 euro per maand), prijzen die de meeste studenten bij lange na niet kunnen betalen. De hoge huren werken ongelijkheid in de hand. Een deel van de studenten blijft thuis wonen of gaat (meer) werken om de huur te bekostigen, terwijl anderen financiële hulp van hun ouders krijgen. Een hoge werkdruk en geldzorgen kunnen de studie nadelig beïnvloeden. 

Omdat de huren vorig jaar in Amsterdam het meest stegen, is het verschil met andere steden nog groter geworden. In Utrecht kost een kamer gemiddeld 700 euro per maand, in Rotterdam 670 en in Groningen 480 euro. Onderaan de lijst staat Wageningen met een gemiddelde huurprijs van 360 euro per maand. In Amsterdam lag de gemiddelde huur voor een kamer voor het laatst in 2008 onder de 400 euro.

Om de huurpositie van studenten te verbeterden nam de Tweede Kamer vorig jaar een wet aan die tijdelijke huurcontracten verbiedt. Studentenkamers zijn vaak slecht onderhouden. Uit angst dat de huurperiode anders niet zou worden verlengd, durfden de huurders vaak niet te klagen. Doel van de in 2016 ingevoerde tijdelijke contracten was het huuraanbod te vergroten. In de praktijk bleef dit uit en de contracten dreven de huurprijs op. Voor uitwisselingsstudenten, die hier meestal tijdelijk verblijven, zijn tijdelijke huurcontracten nog wel toegestaan. Momenteel behandelt de Tweede Kamer de invoering van de Wet betaalbare huur, die de hoge prijzen aan banden legt. Als deze wet het haalt, kan die per 1 juli al ingaan.