Nieuws

Gemeente verhoogt heffingen

In 2020 kreeg het toerisme in Amsterdam een flinke klap door de coronacrisis. De gemeente liep hierdoor veel inkomsten mis: van de geraamde 200 miljoen euro aan toeristenbelasting kon slechts 56 miljoen worden geïnd (bron: CBS). Tegelijkertijd daalden de inkomsten van afvalstromen als glas, plastic en papier. Om deze verliezen en de stijgende kosten voor het inzamelen en verwerken van afvalstromen te compenseren zijn enkele gemeentelijke heffingen verhoogd. 
De gemeente verhoogde de prijs van een parkeervergunning, de rioolheffing is gestegen en huizenbezitters gaan 5,8 procent meer OZB (onroerendezaakbelasting) betalen. Maar vooral de flinke stijging van de afvalstoffenheffing valt op. Voor het inzamelen van huisvuil brengt de gemeente voortaan €435 in rekening (vorig jaar was dit nog €368), een stijging van ruim 10 procent.