Nieuws

Fietsverbinding tussen Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied. Voor of tegen – het ligt er maar aan waar je woont

Om aan de vraag naar nieuwe woningen te voldoen moet Amsterdam flink blijven bouwen. Dit gebeurt onder andere op IJburg en op Zeeburgereiland, waar de komende jaren de Sluisbuurt vorm zal krijgen. Het conceptplan voor de Sluisbuurt omvat een fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied.

Voor de inwoners van de nieuwe wijken in Oost zijn goede verbindingen met de stad en het centrum onontbeerlijk. Tram 26 is een goed begin, maar een enkele tramlijn is met een sterk toenemend aantal bewoners niet voldoende. En de gemeente heeft aangegeven met de Sluisbuurt niet dezelfde fout te willen maken als destijds met IJburg, waar de verbinding met de stad lange tijd veel te wensen overliet.

Tegenstrijdige belangen
De gemeente schat dat de fietsverbinding per etmaal door 10.000 fietsers gebruikt zal worden. En daar zijn ze op de Oostelijke Eilanden nogal van geschrokken. Vooral tijdens de drukke ochtend- en avondspits zullen grote aantallen fietsers veilig door het gebied geloodst moeten worden.

Om de meningen te peilen organiseerde de Brug een buurtonderzoekje in winkelcentra aan weerszijden van de geplande verbindingsroute. In winkelcentrum Brazilië was 96 procent van de ondervraagden tegen het plan van een fietsroute door hun wijk. Op IJburg daarentegen was 70 procent van de ondervraagden positief over een snelle fietsverbinding richting Centraal Station. Zo’n duizend IJburgers hebben bovendien een petitie ondertekend waarin wordt gepleit voor de snelle aanleg van meer verbindingen voor fietsverkeer. Verscheidene IJburgers gaven aan dat ze het gevoel hebben in hun buurt opgesloten te zitten.

Inwoners van de Sluisbuurt zullen hoe dan ook vaak de fiets moeten pakken: slechts voor de helft van de woningen staat parkeerruimte voor een auto ingepland. De gemeente ziet een fietsverbinding tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied als essentieel. Het past ook in het beleid om het gebruik van de fiets en het ov te bevorderen.

Verkeersveiligheid
In het Oostelijk Havengebied heerst intussen grote bezorgdheid over de onveiligheid die een snelle fietsroute teweeg kan brengen. Er zijn basisscholen in de buurt, de verkeerssituatie is op enkele knelpunten nu al vaak chaotisch en overbelast, en op de geplande route komen garages, carports en zijstraten uit.

De gemeente heeft aangegeven het overleg met de buurten te zullen intensiveren. Er is een projectmanager aangesteld die zich gaat bezighouden met de besluitvorming rondom de ontsluiting van de Sluisbuurt. Problemen, bezwaren en de gevolgen worden in samenspraak met de buurtbewoners geïnventariseerd, zodat de gemeenteraad een afgewogen beslissing kan maken. Ook worden alle mogelijke alternatieven op een rijtje gezet.

De besluitvorming is gepland in het voorjaar van 2017.