Nieuws

Diemerparkstrand officieel zwemwater

Stadsdeel Oost laat al een aantal jaren de kwaliteit van het water rondom het Diemerparkstrand controleren. De waterkwaliteit is nu zo lang achtereen voldoende bevonden dat deze plek officieel zwemwater wordt.

De Provincie Noord-Holland heeft het stadsdeel daarom verzocht een zwemwaterprofiel op te stellen. Er komt een drijflijn die de zwemplek afbakent. Het Diemerparkstrand wordt aangemerkt als D-categorie. Dit houdt in dat het een klein strandje blijft (geen faciliteiten), maar mèt officieel zwemwater. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor beheer en het schouwen op locatie. Er mogen geen kuilen en obstakels in het zwemgedeelte zijn en er wordt scherp gelet op het ontstaan van eventuele blauwalg. Bij een zwemverbod plaatst het stadsdeel op verzoek van de provincie waarschuwingsborden om de zwemmer te informeren.