Kunst en Cultuur in Oost

De verdwenen Maria, een mysterie in het Oosterpark

In de tuinen van hotel Arena, verscholen tussen de struiken, staat een Lourdesgrot. De grot werd kunstmatig aangelegd toen het hotel nog het domein was van de nonnen van het Sint Elisabeth Gesticht. Het bouwsel staat op de monumentenlijst en refereert aan de beroemde grot in Lourdes waar Maria aan Bernadette Soubirous verscheen. 

Een attente buurtbewoonster, Gerda van ’t Hoff, merkte onlangs op dat het Mariabeeld uit de grot was gesloopt. “Ik vroeg mij af of dit bekend was en zocht contact met hotel Arena en met de gemeente, maar beiden wezen naar elkaar. Niemand wilde de verantwoordelijkheid nemen voor het herstellen van het beeld.” 

Van ’t Hoff ergerde zich aan deze passieve houding. “Het monument is eigendom van hotel Arena en de gemeente moet handhaven. Beiden hebben hier dus een rol in.” De bewoonster wist uiteindelijk via diverse media aandacht te vestigen op de wonderbaarlijke verdwijning. Het Parool meldde vervolgens dat er met meerdere partijen wordt gesproken over restauratie.

Goed voor ons cultureel erfgoed dat er zulke oplettende en actieve burgers zijn. Door alle publiciteit moet er dan toch echt worden gehandeld. Maar door alle aandacht gebeurde er nog iets opvallends. Etnoloog en historicus Peter Jan Margry las het artikel en stuurde een ingezonden brief waarin hij provocerend stelt dat het waarschijnlijk is dat een ‘recht-in-de-leer-katholiek’ het beeld heeft meegenomen.

Bij navraag legt Margry uit: “Het beeld dat er stond, klopt niet met de iconografie van de Maria van Lourdes. Het beeld is met haar open armen een weergave van de Maria van de Wonderdadige Medaille in de Rue du Bac in Parijs. Het origineel moet dus bij die eerdere restauratie door een verkeerd beeld zijn vervangen, want de nonnen hadden het absoluut doorgehad als het niet van begin af aan de Maria van Lourdes was geweest.” 

Het zou wat zijn als het beeld opnieuw in verkeerde staat zou worden hersteld. Margry hoopt dat de restaurateur er rekening mee houdt. Hij wijst tot slot ook nog even op een andere beschadiging die helemaal niemand heeft opgemerkt: “Waar is Bernadette? In deze opstelling is er altijd een Bernadette die omhoogkijkt naar Maria. Maar dat beeld is door de plaats buiten de grot kwetsbaar en werd ook bij andere Lourdesgrotten altijd als eerste vernield.” 

Bij wie de bal ook ligt, hotel of gemeente: weet wat je te doen staat. Laat Maria weer verschijnen. En zoek daar dan ook de juiste Bernadette bij.