Nieuws

Burgemeester opent kantoorpand Design Strip

Dinsdag 24 mei openen burgemeester Eberhard van der Laan en stadsdeelwethouder Nevin Özütok het nieuwe kantoorpand op Steigereilands ‘kopse kant’. Omdat niet alleen hier, maar ook in de vijf naastgelegen panden aan de Pedro de Medinalaan door veel bedrijven wordt gewerkt aan innovatie, creativiteit, design en engineering, hebben de ondernemers zich verenigd in een platform Design Strip. Hans Brandt, directeur Total Identities en mede-initiatiefnemer van het platform ziet het zo: “Zo’n creatieve strip als wij voor ogen hebben is er niet in Amsterdam. Wat de mediawharf is voor Amsterdam Noord, kan de Design Strip worden voor IJburg.”

Het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit twee delen (vleugels) met respectievelijk vier en vijf bouwlagen. Het reusachtige atrium van 14 meter hoog bevindt zich tussen de twee vleugels, door bruggen met elkaar verbonden. Op de begane grond is een bedrijfsrestaurant met café en een besloten terras op het zuiden gerealiseerd.

De gevels van het pand zijn uitgevoerd met verdiepingshoge glaspanelen waardoor het uitzicht groots is. Door middel van koudeopslag in de bodem, aansluiting op stadsverwarming en toepassing van LED-verlichting is vanuit een duurzame visie gekozen voor het efficiënt oplossen van energieverbruik, CO2- uitstoot, exploitatiekosten en onderhoud.

Design Strip
Waar Amsterdam Noord haar Media-wharf heeft, heeft Amsterdam IJburg haar eigen Design Strip. Gelegen tussen het centrum en ‘het nieuwe land’ kijken de ondernemers uit over de skyline van de oude creatieve stad. Zelf vormen zij de nieuwe skyline van de vooruitstrevende bedrijvigheid op IJburg. ‘Zij vormen de verbinding en zijn de link-in pin van de nieuwe skIJ-lijn.’

Brandt: “Het platform Design Strip wil straks met één gezicht naar buiten treden. We willen hét kenniscentrum worden op het gebied van innovatie, creativiteit, design en engineering. Dan is het belangrijk dat Design Strip ook zichtbaar is in de openbare ruimte. Ideeën daarvoor zijn onlangs gepresenteerd aan de verantwoordelijk wethouder van stadsdeel Oost. Design Strip moet een bestemming worden, waar particulieren en bedrijven van 8.00-20.00 terecht kunnen. Dat is de doelstelling.”

Wouter Zaaijer, directeur van OeverZaaijer architectuur en stedebouw, is een van de initiatiefnemers van het pand aan de Pedro de Medinalaan. Hij spreekt tijdens de opening over de totstandkoming van het pand en over de toekomst.

Op het ca. 15.000 m² vloeroppervlak hebben zich inmiddels dertien verschillende bedrijven gevestigd: Oeverzaaijer architectuur en stedebouw, Total Identity, Van Rossum, Architectenweb, Crux, Bikkelhart, Dartli Repro, Total Active Media, Burginvest, Materia, Mosa, ForeArchent, Burton Hamfelt.