Nieuws

Bijzonder zeldzame plant aan de Mauritskade

Vlak bij het Tropenmuseum, aan de steile oever van de Mauritskade, groeit een heel bijzondere plant: steenhavikskruid (Hieracium rigens). Dit is niet alleen de enige groeiplaats in Amsterdam, maar ook van heel Nederland. Zelfs in de rest van de wereld is hij zeldzaam. 

Steenhavikskruid, een plant met een geel bloemetje, ziet er niet erg opvallend uit. Al in een plantenboek uit 1850 wordt de groeiplaats aan de Mauritskade genoemd, ontdekte stadsflorist van de gemeente Amsterdam Ton Denters. “In die tijd kwamen professoren uit het hele land speciaal naar Amsterdam om de soort te verzamelen,” vertelt Ton. De planten zijn nog altijd te bewonderen in het nationaal herbarium in Leiden. “Het is uniek dat deze soort zich al die tijd in een hoogdynamische stad als Amsterdam heeft weten te handhaven.” Bij de Mauritskade groeit een populatie van zo’n 250 planten. 

Iets verderop, bij de Muiderpoort, groeide de plant ook, maar daar is de oever vorig jaar schoongemaakt. Het opschonen van kades was tot voor kort een normale gang van zaken, maar recent heeft de gemeente het steenhavikskruid als beschermde soort aangewezen: vanaf nu is alles erop gericht de soort te behouden. 

Ton Denters gaf de plant zijn Nederlandse naam: steenhavikskruid, waarmee hij sinds 2020 is opgenomen in het standaardwerk Heukels’ Flora van Nederland.