Nieuws

‘Als we iets kunnen doen, dan doen we dat’

Hij zou het wel van de daken willen schreeuwen. Alle bestuurders van het stadsdeel: kom vaker achter dat bureau vandaan en ga kijken in de wijken. Frank Stork is voorzitter van de Vereniging Ouderen Advies Raad Oost, kortweg OAR genoemd. “Wij zetten ons in voor 55-plussers, vooral voor kwetsbare ouderen. En dat is nodig ook.”

Met gevoel voor humor zegt Stork, verknocht aan Amsterdam-Oost: “We lijken oubollig maar we zijn het niet. We doen heel veel. De groep 55-plussers vormt hier bijna de helft van alle bewoners. Vooral 75-plussers zijn kwetsbaar. Die hebben vaak geen pensioen, alleen AOW. En hoge huur en zorgkosten. Vanuit de overheid wordt het zolang mogelijk thuis wonen gepromoot. Maar dan moet je de ouderen wél ondersteunen. En niet, zoals het plan was, hun hulpuren halveren. Wij hebben dat aangekaart via de Wijktafels – daar zijn er negen van in Oost – en met succes: het besluit is teruggedraaid.”

Het zijn van die dingen, Stork kan er met de pet niet bij. Zoals de digitalisering van de parkeerkaart, die ook na oproer van de OAR is herzien. Of die actie van Woningnet. “Iedereen moest zich opnieuw inschrijven, maar dat kan alleen digitaal. Daar heb je een DigiD voor nodig, en een computer en mailadres. Veel ouderen hebben die dingen niet. De OAR heeft toen een formulier gemaakt dat bij ons kon worden ingeleverd en dat wij vervolgens opstuurden naar Woningnet.”

Hij kijkt Grand Café Genieten rond, waar de OAR elke maandagmiddag spreekuur houdt. Dan: “Maar het is niet onze taak. Het is aan de politiek. Wij vinden dat commissieleden en ambtenaren in Oost veel vaker de wijk in moeten gaan, zélf de verhalen aanhoren. Kom toch achter dat bureau vandaan. Wij pikken de signalen op omdat we naar bijeenkomsten en activiteiten gaan waar ook ouderen zijn. Puur uit betrokkenheid. Daar hoor je wat er speelt.”

De OAR probeert zo zichtbaar mogelijk te zijn. Een van de speerpunten is eenzaamheid. Bij Resto Van Harte, de wekelijkse eetavond met muziek voor iedereen in Grand Café Genieten, probeert Stork via buurtgenoten ook eenzame ouderen welkom te heten. “Voor een driegangenmenu betaal je €5. Hier is het letterlijk en figuurlijk heel laagdrempelig.”

Kom langs, vraag hulp, denk mee
Woonomstandigheden, openbaar vervoer, maaltijdvoorzieningen, activiteiten, toegankelijkheid, digitalisering – de OAR is er voor kwesties die voor ouderen belangrijk zijn.

●Elke eerste donderdag van de maand is er in de raadszaal van het stadsdeelhuis een openbare vergadering. De eerstvolgende is op 2 november om 14.00 uur.

●Elke maandagmiddag is er van 13.30–15.00 uur algemeen spreekuur in
Grand Café Genieten, Oranje-Vrijstaatplein 2. Iets bespreken kan ook op afspraak, via voorzitter Frank Stork: 020-6651063.

www.oar-oost.nl.