Nieuws

Scharrige woonboten Zeeburg verplaatst naar Design Strip

Het stadsdeel is van plan de elf woonboten die nu langs de oever van de Diemerzeedijk liggen, te verplaatsen naar IJburg. De woonbootgemeenschap moet van Zeeburg weg om ook daar de door de overheid gewenste oeververlanding (natuurzone Bovendiep) te realiseren. Vandaag kwam een delegatie van het stadsdeelbestuur onder leiding van projectleider ‘woonboten’ Dimitri Frenken deze tijding brengen bij het bestuur van de ondernemersvereniging Design Strip, die de woonboten voor de deur krijgt.

Hans P. Brandt, voorzitter van deze vereniging, is furieus. “Alle mooie plannen die wij bij de gemeente hebben ingediend om de Design Strip als het visitekaartje van IJburg mooi aan te kleden zijn tot nog toe genegeerd. Wij willen op eigen kosten de kade verlevendigen met horeca en terrassen, met voorzieningen voor een zeilschool en met steigers voor het tijdelijk aanmeren van plezierboten. Maar op onze vergunningsaanvraag krijgen we geen reactie. Daarvoor in de plaats krijgen we nu een rijtje wrakkige woonboten voor de deur. Visitekaartje van IJburg? Vergeet het maar. Dit gaat echt alle perken te buiten.”

Een blik in de Agenda Water van het stadsdeel leert ons dat een heel andere plek (namelijk de Cas Oorthuyskade) is bestemd voor het aanmeren van veertig woonboten. Voor de bestemming van de kade achter de Pedro de Medinalaan – de Bedrijvenstrook Zuidbuurt, oftewel de Design Strip – wordt in dit document gesteld dat er vóórdat er aan dit water een bestemming wordt gegeven (“steigers, ligplaatsen voor woonboten of recreatieve voorzieningen”) eerst een haalbaarheidsonderzoek zou moeten worden uitgevoerd. De aanzegging dat de oude woonboten van Zeeburg hier binnenkort een definitieve plek krijgen lijkt dan ook wat voorbarig. Brandt: “Op welke gronden denkt het stadsdeel hier nu een permanente aanlegplaats voor woonboten te kunnen creëren? Er zijn bovendien geen voorzieningen zoals elektriciteit, water en riolering. Het worden de sampans van IJburg, en dat zal de beeldvorming van onze wijk geen goed doen.”

Lees ook:
Nieuwe natuurzone bij Bovendiep (07-03-2012)
Burgemeester opent kantoorpand Design Strip (16-05-2011)
Plek voor ringslang en karekiet (28-04-2012)

1 Reactie

  1. vreemd dat de woonboten weg moeten terwijl aan de andere kant van de dijk een paar jachthavens zijn die veel verkeer veroorzaken in de zomer mogen blijven of moeten die ook weg.

Comments are closed.