Jamsessie van jewelste. Tony Scott was er ook

Lang geleden was er ook al een beroemde jam, in cafĂ© De Korte Golf in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam. Daar traden de beroemdste muziekanten op. Trijntje Oosterhuis bijvoorbeeld en Roger Happel, Candy Dulfer en Hans waterman. Die middagen waren beroemd […]