Nieuws

De uitslag: Wie zitten er in de bestuurscommissie Oost? Mét getuigenverslag van een stembureauvoorzitter.

Zonder de inzet van stembureaumedewerkers zouden verkiezingen niets worden. Michel van Dijk doet verslag van zijn ervaring als voorzitter van stembureau 101.

06.45 uur
Fiets geparkeerd bij buurtcentrum De Meevaart in de Balistraat: stembureau 101. Stembureauleden Mehmet en Cemi wachten me al op. Ze komen uit Amersfoort en zijn om 4.30 uur opgestaan om op tijd hier te zijn. Respect!
07.20 uur
Een zucht van verlichting: de auto met de stembiljetten rijdt voor. Een halfuur later dan afgesproken. We hebben slechts tien minuten om alles te organiseren.
7.30 uur
De eerste kiezers weggestuurd: we kunnen nog niet open. Gelukkig kunnen ze terecht bij het stembureau in de basisschool aan de overkant.

9.30 uur Wisseling van de wacht. Mehmet pauzeert, Maryam vervangt hem. We komen in ons ritme. Plaatsvervangend voorzitter Annelotte en ik checken de kiezerspassen en ID-kaarten, Maryam deelt de stembiljetten uit voor de bestuurscommissie en Cemi die voor de gemeenteraad. Het loopt gesmeerd.

10.50 uur Bezoek van twee wijkambtenaren. Ze hebben een cadeautje voor ons meegebracht, een mooie pen van de gemeente Amsterdam. Of er niet in elk stemhokje een loep hoort te liggen voor slechtziende kiezers, vraag ik. “Die worden meteen gejat,” antwoorden ze, “net als de rode potloden. Als je die los neerlegt, zijn ze binnen een halfuur weg.”

11.36 uur Een mijlpaal. De honderdste kiezer meldt zich. We trakteren hem op een van onze pennen.

12.40 uur “Is het al druk?” Het is de meest gestelde vraag vandaag.

13.00 uur Cemi en Mehmet spreken gelukkig Turks. Mij was het nooit gelukt om die boze meneer uit te leggen dat hij zonder identiteitsbewijs echt niet mag stemmen.

14.13 uur Mehmet duwt met een houten stamper de groeiende stapel stembiljetten omlaag in de stembussen. Cemi maakt er een foto van.

15.00 uur “Ik krijg een beroerte als ik dat allemaal zou moeten lezen.” Nee, niet iedere kiezer heeft zin om de Kieswet te lezen die ter inzage op de stembureautafel ligt.

16.30 uur Maryam helpt een oudere Marokkaanse vrouw bij het doornemen van het stembiljet. Ze wordt beloond met een welgemeende zoen op haar wang.

16.30–20.00 uur De drukste uren van de dag. Voor het eerst kijk ik tegen lange rijen kiezers aan. Veel frisse twintigers en dertigers. Het profiel van de D66-kiezer is me vandaag duidelijk geworden.

20.40 uur Een onaangename verrassing. Twee jongens komen met zware koffers het stembureau binnen. “We komen de muziek klaarzetten. Om 21.00 uur begint hier een verkiezingsfeest.” Ik stuur ze weg. Waar moeten wij anders de stemmen tellen?

20.50 uur Onderhandelen met De Meevaart blijkt zinloos: er komt een verkiezingsfeest in ons stembureaulokaal. Dat is afgesproken met stadsdeel Oost. Fijn dat ze dat even aan mij hebben doorgegeven. Ik bel het stadsdeel voor overleg, maar op alle vier de telefoonnummers is en blijft het stadsdeel onbereikbaar.

21.00 uur Stembureau dicht, spullen inpakken en met de stembussen de lift in. We tellen de stemmen dan maar in de conferentiezaal op de tweede etage. Weggestuurd als een stel schoolkinderen…

21.30 uur Een plechtig moment. Ik open het slotje van de eerste stembus. Een hele berg stembiljetten verspreidt zich over de vloer. We kunnen met tellen beginnen.

00.00 uur De laatste stembiljetten. Paniek, het aantal geldige stempassen komt niet overeen met het aantal uitgebrachte stemmen. Rekenen, rekenen, nog eens rekenen. Annelotte verlost ons. Ze heeft de fout gevonden.

01.00 uur Het is schrikken als Annelotte en ik het stadsdeelkantoor binnen lopen. Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters staan in lange rijen te wachten tot ze de stembiljetten en processen-verbaal mogen inleveren.

02.30 uur Na anderhalf uur bereiken we de ambtenaar die ons proces-verbaal controleert. Alles is in orde. Ik kan het niet geloven. We zijn klaar!

De uitslag in Oost
opkomst: 52,5 % (in heel Amsterdam 42,1 %; landelijk 53%).

Partijen (+ aantal stemmen en aantal zetels)
PvdA: 9696 – 3
VVD: 5613 – 2
GroenLinks: 8653 – 3
D66: 13741 – 4
SP: 6187 – 2
CDA: 1095 – 0
PVVA: 1134 – 0
Méérbelangen: 2723 – 1
A’dam Oost Verenigd: 1669 – 0

De samenstelling van de bestuurscommissie is als volgt:
D66
•    Ivar Manuel
•    Judith Lekkerkerker
•    Liesbeth Boesenkool
•    Thomas van Egmond
PvdA
•    Thijs Reuten
•    Rebekka Tselms
•    Gery de Boer
GroenLinks
•    Nevin Özütok
•    Rick Vermin
•    Aisha Schol
SP
•    Tiers Bakker
•    Jeroen Bronswijk
VVD
•    Marcel Mokveld
•    Monique van Bijsterveld
Méérbelangen
•    Sharona Ceha