Nieuws

Politieke kopstukken van Oost, deel 1: Marcel Mokveld (VVD)

‘Als het de bestuurscommissie niet lukt om politiek zichtbaar te zijn moet je haar misschien maar opheffen.’

Uitdagend lonkt het Muziekgebouw aan ’t IJ naar het Centraal Station. Alsof het wil zeggen: kijk naar Oost, dat prachtige stadsdeel! Het is precies de reden dat Marcel Mokveld, fractievoorzitter van de VVD in de bestuurcommissie, wil dat het interview hier plaatsvindt. “Veel mensen weten niet dat dit prachtige gebouw in Oost ligt. Dat zegt wel iets. Van mij mag dit stadsdeel wel wat trotser zijn op zichzelf.”

“Kijk om je heen. Zoveel water hebben de andere stadsdelen niet,” zegt Mokveld enthousiast vanuit de bar van het Muziekgebouw. “Dat biedt zoveel mogelijkheden. Daarom wil de VVD van IJburg het waterrecreatiecentrum van de regio maken.” Regeltjes voor natuur langs de oevers en op het water, daar moet je niet te ingewikkeld over doen, vindt hij. Over privacy trouwens ook niet: Mokveld zou graag camera’s op beide bruggen naar IJburg zien, zodat geen boef ongezien het eiland op of af kan.

Ambitieus, energiek en echt VVD; dat is Marcel Mokveld. Acht jaar woonde hij aan de Piet Heinkade. Binnenkort betrekt hij een eengezinswoning op IJburg. “Ik hou van de randen van Oost, en water is daar gelukkig ook nooit ver.”

U heeft nog in de ouderwetse deelraad gezeten. Hoe ervaart u de overgang van deelraad naar commissie?
“In de commissie is meer saamhorigheid dan in de deelraad, maar de commissie is minder politiek en daar heb ik moeite mee. We zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Mensen hebben mij als VVD-er niet gekozen om alleen maar compromissen te zoeken. Ze willen ook het VVD-geluid horen.”

Heeft u dat niet erger gemaakt door als VVD een commissiebreed akkoord te steunen terwijl u niet in het bestuur zit?
“Wij gaan mee in gezamenlijk beleid waar het kan en zijn onderscheidend als het nodig is. Het klopt dat daar een spanningsveld zit. Over twee jaar wordt het nieuwe systeem geëvalueerd. Als het dan niet gelukt is om de bestuurscommissie politiek zichtbaar te maken, moet ze misschien maar worden opgeheven. Waarom houden we anders zo’n verkiezingscircus? Ondertussen doen we wel ons best om punten binnen te halen op het gebied van de veiligheid, het tegengaan van de vermenging van sociale woningbouw en koopwoningen in één blok en het uitbreiden van de regelvrije zone voor horeca en andere ondernemers”

Een heikel punt, die horeca. Neem de Javastraat en het Flevopark. Niet alle omwonenden zijn even blij met die nieuwe hipsterbarretjes en festivals voor de deur.
“Soortgelijke problemen spelen ook bij Panama en het Pompstation. Ik vind het een aandachtspunt als bewoners ineens worden geconfronteerd met andere regels. Toch moeten mensen zich ook realiseren dat we niet op de Veluwe wonen. Terrassen, festivals en voorbij razende goederentreinen horen nu eenmaal bij Amsterdam.”

Maar waar ligt de grens wat u betreft?
“Het probleem is vooral dat we altijd de klagers horen; de mensen die juist vanwége al deze activiteiten in Oost komen wonen, roeren zich niet. Maar voor de duidelijkheid: ondernemers moeten zich wel aan de regels houden.”

Even terug naar de veiligheid en de vermenging van sociale huur- en koopwoningen. Gaat de bestuurscommissie daar wel over?
“Het klopt dat de bestuurscommissie minder bevoegdheden heeft dan de oude deelraad. Maar we kunnen zo’n probleem wel in kaart brengen en vervolgens een lobby beginnen bij de gemeente. Datzelfde geldt voor het politiebureau op IJburg. De sluiting daarvan is mede dankzij ons voorlopig van de baan.”

Houdt de commissie zich bezig met de radicalisering van jongeren?
“Nee, dat thema speelt eigenlijk helemaal niet. Dat is allemaal landelijk. Andere gemeenten, zoals Weesp, hebben ook geen apart beleid.”

Maar Oost is Weesp niet. Is het niet juist een heel belangrijk onderwerp voor een stadsdeel waar het onderwerp nooit ver weg is en waar Theo van Gogh is vermoord?
“Het is wel een goed punt. Er wordt te veel gekeken naar de landelijke politiek. Terwijl onze buurtregisseurs successen boeken met de aanpak van criminelen. Misschien kan diezelfde aanpak ook van nut zijn bij het tegengaan van radicalisering.”

Door Rosanne Kropman & Pieter-Bas van Wiechen

Journalistenduo gaat lokaal
Pieter-Bas van Wiechen en Rosanne Kropman gaan vanaf deze maand voor de Brug de lokale politiek in stadsdeel Oost volgen. Pieter-Bas woont in de Indische Buurt en is radiomaker en schrijver. Rosanne woont in de Dapperbuurt en werkt als schrijvend journalist voor verschillende kranten.
Zij trappen af met een reeks interviews met de fractievoorzitters van de politieke partijen in Oost.

Heb je zelf nieuws? Wil je klagen, wil je iets vragen of dit tweetal bijpraten over campagnepuntjes en wandelgangperikelen? Of heb je toevallig een vuilniszak vol onthullende documenten op zolder liggen waar nu toch echt eens iets mee moet gebeuren? Mail dan naar politiek@debrugkrant.nl.

1 Reactie

 1. Ik ben het wel met Mokveld eens; “..als het niet gelukt is om de bestuurscommissie zichtbaar te maken, moeten ze misschien wel worden opgeheven..”. Het is echter geen kwestie van zichtbaar maken, maar van functie hebben; “volksvertegenwoordigers” zoals Mokveld, zouden dienstbaar aan burgers en democratisch moeten zijn. Die skills ontbreken geheel bij Mokveld, zijn VVD en overige bestuurders bij BC Oost.

  Buurt bewoners en betrokken belangenorgansaties hebben nooit met Mokveld te maken gehad. Want, de VVD reageerde nooit op prangende kwesties, uitnodigingen of vragen, bezwaarschriften en petities, misstanden, bomenkap, verloedering en overlast in het Oosterpark die wij bij hen aankaartte.

  Mokveld zegt ; “…ik vind het een aandachtspunt als bewoners worden geconfronteerd met andere regels. Toch moeten mensen zich ook realiseren dat we niet op de Veluwe wonen. Terrassen, festivals, en voorbijrazende treinen horen nu eenmaal bij Amsterdam…Regeltjes voor natuur langs de oevers en op het water, daar hoeven we niet te ingewikkeld over doen…”.

  Is dat zo, hoort dat bij Amsterdam? Mokveld gaat Amsterdammers uitleggen dat Amsterdam niet de Veluwe is.
  Veertien jaar geleden ben ik vanuit West in Oost komen wonen, omdat ik voor een park wilde wonen. Het Oosterpark was toen nog een park.
  Er waren destijds géén terrassen, festivals, en voorbijrazende treinen voor de deur.
  Het Oosterpark is in die veertien jaar omgebouwd tot een kaalgeslagen, van haar oorspronkelijke flora en fauna ontdane, verloederde evenementenvlakte die meer en meer wordt versteend. Met ruimhartige medewerking van de VVD.
  “Verdubbeling Oosterpark” is een onjuiste term. “Verstening Oosterpark” komt meer bij de realiteit. Daar verzetten bewoners zich tegen, zo lang we kunnen.

  Mokveld doet dit soort uitspraken omdat hij geen Amsterdammer is. Mokveld woont weliswaar op Amsterdams grondgebied, maar woont op vinexlocatie IJburg niet de verste verte in de buurt van overlast zoals terrassen, festivals en voorbijrazende treinen, en meer. Spreekt Mokveld als vertegenwoordiger van de Amsterdammer uit Oost?
  Mokveld bedoelt in dit interview te zeggen; “ik houd niet van terrassen, festivals, en voorbijrazende treinen voor mijn deur, maar als zij zich bij anderen afspelen, omdat wij van de VVD niet ingewikkeld over regeltjes doen, dan moeten die bewoners daar niet over klagen..”, want, “…dat hoort nu eenmaal bij Amsterdam..”.

  De heer Mokveld bewijst Amsterdammers een goede dienst als hij zijn bovenvermelde conclusies trekt en BC Oost opheft.

Comments are closed.