Nieuws

Plannen voor betere fietsverbindingen Oost

Amsterdam wil de komende jaren meer en betere fietsroutes tussen stad en regio, én tussen Zeeburgereiland, IJburg en de rest van de stad. Er zijn onder meer plannen voor luie trappen naar de Schellingwouderbrug en op- en afritten voor fietsers bij de Amsterdamsebrug.

Naar verwachting rijden er in de toekomst zo’n 25.000 fietsers per dag via Zeeburgereiland naar de stad en terug. Amsterdam onderzoekt daarom een snelle en veilige fietsroute, die loopt via een fietsbrug vanaf de Sluisbuurt via bijvoorbeeld Sporenburg richting Centrum/Oost. Om de groeiende stroom fietsers, onder wie veel scholieren, al op te kunnen vangen, wordt eerst gekeken naar een tijdelijke pontverbinding op die route. 

Amsterdamsebrug en Schellingwouderbrug
Fietsers van de Zuider IJdijk en Diemerzeedijk moeten nu via trappen naar de Amsterdamsebrug voor hun rit naar de stad en andersom. Het plan is om hier op- en afritten te maken. De uitvoering is gekoppeld aan het besluit over een nieuwe ov-verbinding naast de Amsterdamsebrug.
Fietsers van Zeeburgereiland naar Noord kunnen nu alleen via het kruispunt met de Eef Kamerbeekstraat naar de Schellingwouderbrug. Om de route te verkorten komen er zogenoemde luie trappen richting de Schellingwouderbrug. Ook wordt een fietsonderdoorgang tussen Sluisbuurt en de Sportheldenbuurt onderzocht. Het voornemen is om die tegelijk uit te voeren met de realisatie van een extra bushalte voor lijn 37 en twee nieuwe kruisingen bij de Sluisbuurt (gepland in 2021). 
Veel fietsers en voetgangers ervaren het kruispunt Zuiderzeeweg/IJburglaan als een knelpunt. Om de oversteek te verbeteren komt er een ongelijkvloerse passage ter hoogte van de Piet Heintunnel. Het streven is die in 2021/2022 aan te leggen.