Nieuws

Onvoldoende draagvlak MR’s voor nieuw toelatingsbeleid IJburgse scholen

Het nieuwe toelatingsbeleid voor de IJburgse scholen, zoals dat afgelopen maanden door de schoolbesturen aan de medezeggenschapsraden werd voorgelegd, kan nog niet worden ingevoerd. Het voornemen om kansarme kinderen gelijkelijk over alle negen scholen te verdelen, is wegens gebrek aan draagvlak bij de MR’s gesneuveld. Wat wel verder wordt uitgewerkt is het voorgestelde nieuwe inschrijfsysteem – ouders schrijven hun kind in bij de school van hun keuze en geven tegelijkertijd twee alternatieven op voor het geval de school geen plaats meer heeft. Daarbij wordt rekening gehouden met de nuances die de medezeggenschapsraden hierin willen aanbrengen. De te hanteren voorrangsregels – voorrang als broertje of zusje al op de school zit of een van de ouders hier werkt – èn voorrang voor leerlingen van de aan de betreffende school verbonden voorschool – waren voor de medezeggenschapsraden wèl acceptabel.

“Negentig procent kansrijk en tien procent kansarm, die verdeling gaan we dus niet maken,” aldus Rob Geul, namens de schoolbesturen betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. “Er blijkt voor deze benadering van het segregatieprobleem geen maatschappelijk draagvlak meer te zijn.”

Ook bij de overheid en in de politiek zijn de gedachten veranderd. Onderwijsminister Van Bijsterveldt verklaarde begin dit jaar dat de nadruk moet komen te liggen op kwaliteit. Geul: “Ook Lodewijk Asscher heeft onlangs gezegd dat in het onderwijs de aandacht naar de bevordering van de kwaliteit moet worden verlegd.”

Op 10 juli hebben de schoolbesturen overleg met stadsdeelwethouder Lieke Thesingh over de verdere aanpak. Zeker is dat het nieuwe toelatingsbeleid het komende schooljaar nog niet zal worden ingevoerd.

Lees ook:
Politiek ziet pilot ‘Samen naar school’ als mislukt (24-05-2012)
Nieuwe toelatingsregeling basisscholen: Nader overleg gewenst (26-04-2012)
Nieuwe toelatingsregeling basisscholen in de maak (23-02-2012)
Politiek wil ‘kleurrijke basisscholen’ – schoolbesturen beraden zich (30-10-2009)